دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره گیری از روش حسابداری تعهدی:

در اواخر دهه 1960، تمایل بیشتری به بهره گیری از روش حسابداری تعهدی به وجودآمد. کمیسیون مفاهیم بودجه آمریکا در سال 1968 با الهام از تجربیات کشور هلند، پیشنهاد بهره گیری از روش حسابداری تعهدی در آمریکا را مطرح ساخت. این پیشنهاد اگرچه مورد پذیرش قرار گرفت، لیکن بدلیل معضلات فنی متعدد اجرای آن با روندی کند صورت گرفت. ضمن اینکه مشخص گردید هزینه‌های محاسبه شده براساس حسابداری تعهدی تفاوت چندانی با هزینه‌های محاسبه شده براساس روش حسابداری نقدی ندارد (به استثنای هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی). کمیسیون سابق الذکر همچنین پیشنهاد داد بودجه واحدی مشتمل بر “بودجه‌بندی بر مبنای حسابداری تعهدی”، “بودجه تشکیلاتی” و “بودجه بر مبنای حسابهای ملی” ارایه گردد. این پیشنهاد در کره جنوبی نیز مورد توجه واقع گردید و مورد اقدام قرار گرفت.

2-2-3-6- ورود رایانه به نظام بودجه­ریزی

تحولات دهه 1960، همچنین از نظر شروع بهره گیری از فناوری رایانه‌ای در بودجه‌بندی و حسابداری مهم بوده می باشد. بیشتر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به درجات مختلف به پردازش الکترونیکی داده‌ها روی آوردند و نظامهای حسابداری خود را با ابزار جدید تجهیز کردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-7- مرور روشهای گذشته:

در دهه 1970 روشهای قدیمی دوباره مطرح گشت و نظامهای بودجه‌بندی بعد از شوک نفتی 1973 تحت فشار زیاد قرار گرفت. توجه‌ها اکثراً به کنترل رشد هزینه‌ها معطوف گردید. اگرچه مطالعه‌های تجربی که در این زمینه صورت گرفت هیچ یک رشد هزینه‌ها را توجیه نمی‌نمود، لیکن به نظر می‌رسد عوامل سیاسی و همچنین فنی خاص منجر به افزایش هزینه‌ها شده باشند. گسترش تأثیر دولت به عنوان تولیدکننده، مصرف‌کننده، کارفرما و سرمایه‌گذار و همچنین تغییر در توزیع نسبی جمعیت، تغییر کشش درآمدی تقاضا برای خدمات عمومی و پرداخت قیمت بیشتر توسط دولت برای کالاها و خدمات مصرفی مجموعاً باعث رشد هزینه‌ها گردید. در سالهای اولیه، تورم درآمد بیشتری را حاصل نمود و لذا تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها فشار زیادی ایجاد نکرد. بعضی از اقلام هزینه‌ها از حالت اختیاری و صوابدیدی به شکل استحقاقی درآمدند. هزینه‌های انتقالی و خدمات اجتماعی با تورم افزایش یافتند. با در نظر داشتن این تحولات و تعهدات ایجاد شده، قدرت انعطاف تصمیم‌گیران محدود گردید. به تدریج که افزایش هزینه‌ها موجب تغییر در نرخ مالیاتها گردید و کسری بودجه افزایش پیدا نمود، لزوم کنترل هزینه‌ها عیان گردید. کشورهایی که منابع درآمدی آنها منحصر به مالیات بود، برای تأمین کسری بودجه تلاشهایی را برای کسب درآمدهای جدید آغاز کردند. کوششهای انجام گرفته برای محدود کردن کسری بودجه، همچنین منجر به کاهش هزینه‌هایی گردید که عامل ایجاد رشد اقتصادی بودند. با بروز رکود اقتصادی،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد