دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

) استراتژی های توانمندسازی

وظیفه رهبران سازمان فراهم ساختن تسهیلاتی جهت پیاده سازی استراتژی توانمند سازی می باشد . این استراتژی ها به گونه مستقیم یا غیرمستقیم موجب تغییر توجه و رفتار کارکنان می شوند و زمینه را برای تـربیت نیروی متخصص و توانمند مهیا می سازند . با در نظر داشتن هدف و فلسفه وجودی سازمانها، ویژگیهای سازمان و کارکنان و نقشهای آنان می‌توان به پیاده‌ سازی انواع استراتژی ها پرداخت‌.

چادیها و همکاران ( 2004 ) به سه استراتژی مهم در توانمندسازی کارکنان تصریح می کنند:
1- افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی:

هرگاه کارکنان مسئولیت حل معضلات خود را بر عهده گیرند، مستعد کوشش در جهت بهبود زندگی فردی و سازمانی خود هستند. رویکرد داستانگویی به عنوان عامل ضروری توانمند سازی موجب تقویت تلاشهای مبتنی بر همکاری می گردد.

راپاپورت (‌1995‌) بحث می کند که “وقتی افراد قصه همکاری خود را کشف و یا خلق می کنند و یا انعـکاس می دهند در حقیقت داستان زنـــدگی خودشان را در سازمان به شیوه های مثبت اظهار می‌کنند‌”. پذیرش تبیین کارکنان از معضلات و شناسایی توانایی هایشان از عناصر مهم رویکرد توانمند‌سازی در اقدام می باشد . کارکنان از طریق مشارکت در گروههای کوچک به تبیین داستان فردی خود در ارتباط با وظایفشان و یا تجربیاتشان که در هر ماه برای آنها اتفاق افتاده می باشد می‌پردازند و از این طریق درمورد مسائل و مشـــکلات خودشان به تفکر و گفتگو می پردازند.

2- آموزش مهارتهای حل مسئله:

کارکنان لازم می باشد که ظرفیت مهارتهای حل مسئله را در خود افزایش دهند . مهارتهای حل مسئله می تواند به توانمندسازی کارکنان در سطح فردی ، بین فردی و گروهی به عنوان یک گام ضروری در ایجاد تغییر جایگاه نامطلوب منجر گردد.

در این استراتژی بایستی به کارکنان اجازه داد که معضلات خود را بر اساس محتوای داستانهایی که در یک محیط همکارانه شکل می گیرد، شناسایی و حل کنند . در این صورت گروه آغاز اهداف حل مسئله را اختصار بندی می کند .

این اهداف شامل :  شناسایی مشکل ، انتخاب یکی از معضلات مهم ، انتخاب هدف برای حل مسئله و یا مشکل بزرگتر ، تفکر خلاق در جهت حل مسئله و تحقق اهداف و شناسایی منابع به مقصود کمک به تحقق هدف می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد