عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

زمان یکنواخت

این زمان کوتاه می باشد و در مناطق کوچک به کار می رود ( برای مثال ،‌بخش کوچکی از رود یا بخشی از شیب ) . در چنین وضعیتی روشن می باشد که تنها متغیر وابسته ی این مقیاس ، تخلیه ی آب و رسوب می باشد و متغیرهای دیگر را می توان متغیرهای مستقل دانست.(چوبینه،1379،ص44)

با در نظر داشتن این سه مقیاس زمانی ، هر شکل مشخصی از زمین را می توان به صورت درجه بندی شده متناسب با واحدهای فضایی تصور نمود . مقیاس هایی را که از اینها کوچکترند بخوبی می توان در مقیاس زمانی درجه بندی شده یا یکنواخت مطالعه نمود. به این ترتیب که زمان های کوتاه آرامش آن ها را بایستی در اصطلاح نسبت زمان فعالیت به زمان تعادل جستجو نمود ، در حالیکه گستره های زمانی چرخه ای را بایستی در نسبت مفهوم تاریخی به تکاملی جستجو نمود . با در نظر داشتن اینکه برای زمین شناسان ، تاریخ طولانی زمین مطرح می باشد ، شکل شبکه ی زهکشی ، متغیر وابسته ای می باشد که زمان ، اقلیم ، زمین شناسی ، پوشش گیاهی ، برجستگی و مقدار رواناب حاصل از آب و رسوب ، کنترل کننده آن می باشد . در حالی که برای هیدرولوژیست ها که به مقدار روزانه آب توجه دارند شکل شبکه زهکشی متغیری مستقل می باشد که در الگوی زمانی رواناب منطقه تاثیر می گذارد.(حیدری،1374،ص89)

 

 

2-12-مقیاسهای مکانی ( فضایی )

مقیاس های مکانی نیز مانند مقیاس های زمانی فعالند ، به طوری که این مقیاسها صرفا بین بررسیهای رویدادهای مختلف که از جنبه های دیگر به هم شبیهند ، فرق نمی گذارند . مقیاس های مکانی ، خود بر ویژگیهای داخلی ساختمانی و فرایندی تصریح دارد که رنگ و بوی خاصی به کار ژئومورفیک می بخشد . در مقیاس های متفاوت مکانی متغیرهای مختلفی غالبند . سطوح متفاوتی از تعمیم به کار گرفته می گردد و حتی مسائل مختلفی شناخته می گردد .(خالدی،1380،ص23)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه