عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم ساحلی

قلمرو فرسایش ساحلی نوار متغیری می باشد که دریاها و دریاچه های کره زمین را در بر گرفته می باشد . دریاها ممکن می باشد جزر و مد داشته باشند . نواری که در اثنای مد از آب پوشیده می گردد استران نام دارد. حداکثر ارتفاع مد به 20 متر نمی رسد . مجموعه ی وسعت نوار ساحلی در حدود 150000 کیلومتر مربع می باشد . این نوار از نظر فرسایشی بسیار فعال می باشد . مهم ترین اعمال فرسایشی شامل اعمال مکانیکی و شیمیایی و زیستی می باشد . منشاء اعمال مکانیکی امواج و جریانهای دریایی می باشد . بادهای نیرومندی مولد امواج و جریانهای دریایی اند . امواج فشاری به سمت ساحل به امواج آزاد تبدیل می شوند و هر یک ویژگی خاص خود را دارند . این ویژگیها از اندازه سرعت و مدت وزش و پهنه ی تحت تاثیر باد حاصل می شوند . شکل ساحل و توپوگرافی زیر آب تغییرات مهمی در امواج به وجود می آورد . اگر در مسیر حرکت امواج موانعی وجود داشته باشند امواج انعکاسی به وجود می آیند . انعکاس امواج بسته به شکل مانع و زاویه ی برخورد متفاوت خواهد بود . هنگامی که امواج در ساحل در هم می شکنند نیروی فراوانی آزاد می شوند و همین نیرو عامل مهم شکل زایی در سواحل می باشد . اگر ساحل ، دریابار داشته باشد ، آثار مکانیکی امواج با سواحل ملایم تفاوت خواهد داشت . امواج با فشار زیاد بر جدار سنگی دریابار درهم می شکنند . سپس در برگشت تحت تاثیر پدیده ی مکندگی قرار می گیرند . دخالت امواج اغلب ریزش هایی در دریابارها به وجود می آورند . امواج مسلح به رسوبهای ریز و درشت سواحل سنگی را سایش می دهند . قلمرو تخریب مکانیکی بر اثر باران امواج گاهی بر دهها متر در ورای خط ساحلی کشانده می گردد . آثار امواج ، به دلیل تداوم ، بیش از سایر اعمال مکانیکی می باشد(میرمحمودی،1384،ص19)

جریان های ساحلی نیز یکی دیگر از عوامل فرسایش دریایی اند . منشاء این جریان ها جزر و مد و امواج اند . در صورتی که امواج آب موازی ساحل باشند برگشت آنها به صورت سطحی و عمقی خواهد بود و اعمال متفاوتی را انجام می دهند . اما چنانچه جریان امواج نسبت به ساحل مایل باشد در امتداد ساحل حرکت می کنند . هنگام عبور آب از گذرگاههای تنگ ، سرعت رفت و برگشت افزایش می یابد . در خلیج های دهانه ای پیشروی مد دریا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با مقاومت آب های ورودی روبه رو می گردد ، اما نهایتا آنها را به سمت عقب ( بالارود ) می راند . برعکس ، در اثنای جزر ، آب بیشتر به دریا بازمی گردد . در فصل گرم ، ذوب یخ های ساحلی حجم عظیمی از آب را به دریا باز می گرداند . رفت و برگشت آبها اثر قابل توجهی در شکل زایی سواحل دارند . اثر این جریانهای محلی به مراتب بیش از اثر جریانها عمومی اقیانوس هاست .

اعمال شیمیایی و زیستی نیز در تحول سواحل نقشی به عهده دارند . فعالیت شیمیایی آب به علت وجود نمک های محلول در آن می باشد . مهم ترین دخالت اعمال شیمیایی از طریق انحلال کربنات کلسیم و هوازدگی انجام می گردد . بیشترین اثر در اثنای مد ، بر سطح استران ، بیشتر به صورت حفره های متعدد ظاهر می گردد . رسوب کربنات کلسیم در داخل ماسه های ساحلی آنها را به ماسه سنگ تبدیل می کند . تخلیه ی آب خشکیها ، محیط ساحلی را برای پدیده ی انحلال مساعد می سازد . پدیده ی انحلال حتی در نواحی کم آب ، به علت وجود آلگها ، که در تاریکی گاز کربنیک ایجاد می کنند ، فعال می باشد . در سنگهای غیر آهکی نیز پدیده ی انحلال فعال می باشد . تجزیه ی شیمیایی آب ، بر اثر هیدرولیز ، یکی از چهره های فعال فرسایش ساحلی می باشد . در محیط های زیر آب یکی از مشخص ترین نمونه های آن حضور صخره های مرجانی می باشد . حیوانات حفار بیشتر در سنگ های سست فعالند . ریشه ی نباتات نمک دوست در متلاشی شدن سنگها دخالت دارند . گاهی نباتات به صورت محافظ در برابر فرسایش اقدام می کنند . ترشح اسید از ریشه ی نباتات محیط را برای اعمال شیمیایی مساعد می سازد (اما پور،1383،ص39)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه