مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

دما

از مهمترین عناصر اقلیمی که همواره بایستی مد نظر مسئولین امر قرار می­گیرد، دما می­باشد، زیرا تأثیر زیادی در برقراری آرامش بشر دارد. . با در نظر داشتن جدول(3-3) نتیجه گرفته می گردد که تیر و مرداد گرمترین ماه های حوزه و دی و بهمن سردترین ماه ها می باشند. میانگین حداکثر دما که معرف دما در طی روزهاست، نشاندهندۀ سرد بودن هوای روزها در ماه های فصل زمستان و آذر می باشد. از فروردین ماه هوا شروع به گرم  شدن می نماید به طوریکه محدودۀ آسایش حرارتی از این ماه شروع و تقریباً تا پایان فصل بهار ادامه می یابد. در تابستانها(بخصوص تیر و مرداد) دمای هوا بالا رفته و شرایط شرجی در بعد از ظهرها حاکمیت می یابد. از اواسط شهریور تا نیمه اول آبان ماه شرایط آسایش حرارتی در طی روزها مستقر می باشد. میانگین حداقل دما که معرف دمای شبانه می باشد حاکی از خنک بودن دمای هوا در فصل بهار و تابستان می باشد و مناطق ساحلی شبها در محدودۀ آسایش حرارتی قرار دارند، همچنین شب های فصل زمستان و آذر ماه سرد می باشند. در این حوزه به ندرت دما به بیش از 40 درجه می رسد و حداکثر دمای ثبت شده در این دوره 40 درجه سانتی گراد مربوط به ماه مرداد بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه بارندگی بوسیله باران سنج برحسب میلیمتر در واحد زمان اندازه گیری می گردد. مقادیری که نشان دهنده کل اندازه بارندگی برای هر ماه از سال هستند الگوی خشکی یا رطوبت فصول را نشان می دهند. بیشترین وکمترین مقدار بارندگی اندازه گیری شده در دوره آمار گیری ، قابل اتکاء بودن یا انحراف اندازه بارندگی نسبت به مقدار متوسط را نشان می دهد. همینطور حداکثربارندگی در یک شبانه روز راهنمای مفیدی برای پیش بینی وقوع سیل وطراحی آبهای سطحی می باشد.

مطالعه آمار بارندگی ایستگاه شاهرود در سال 2013-1993نشان می دهد که متوسط بارندگی در طی این دوره 12 ماهه  دوره04/54میلیمتر می باشد. بیشترین اندازه بارندگی به ترتیب مربوط به ماههای اسفند، فروردین،  اردیبهشت، دی ، بهمن و آذر می گردد که از 4/19میلیمتردر اسفند تا6/0میلیمتر در مرداد ماه کاهش یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه