مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع آب شرب

مطابق اطلاعات سازمان آب و فاضلاب شهر شاهرود آب شرب مورد نیاز ساکنین این شهر از دو حلقه چاه عمیق در جنوب و یک رشته قنات در فاصله 6 کیلومتری شمال و سد اطراف تأمین می گردد و از محل این دو چاه، آب آشامیدنی روستاهای کلاته سادات بالاو پایین، فیروز آباد بالا و پایین و همچنین میر اعلم و استربند نیز به آنها اضافه می گردد.

3-7-2-2- منابع آب کشاورزی

با این تفاصیل افت سطح آب های زیر زمینی و کاهش آبدهی قنوات یکی از معضلات در این شهرستان می باشد در زمینه کشاورزی از قنات بهره گیری می کنند.

 

 

3-8-بهره برداری از منابع آب زیرزمینی

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در ناحیه مطالعاتی از گذشته های دور توسط چشمه و قنات، بویژه در نواحی حاشیه کویر رایج بوده که به مرور حفر چاه رونق گرفته و به تدریج بهره گیری از چاه جایگزین قنات و چشمه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر پایه آخرین اطلاعات موجود کل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در ناحیه بالغ بر 55 میلیون متر مکعب بوده که 3/407 میلیون متر مکعب معادل 74 درصد آن توسط چاههای عمیق و نیمه عمیق، 3/82 میلیون متر مکعب حدود 15 درصد از طریق چشمه ها و 7/61 میلیون متر مکعب معادل حدود 11 درصد توسط قناتها بهره برداری شده می باشد.

بیشترین اندازه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ناحیه با 7/70 درصد سهم مربوط به شهرستان شاهرود می باشد .کل چاههای عمیق و نیمه عمیق حفر شده در سطح ناحیه مطالعاتی بالغ بر 2900 حقله می باشد که نیمی از آن در محدوده شهرستان شاهرود را دارد. این در حالی می باشد که از کل برداشت از منابع زیرزمینی ناحیه حدود 70 درصد سهم شهرستان شاهرود را در بر می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه