عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال و فرایند سیستم بادی

در سطح بیابان ها ، دشت های ریگی یکی از فراوان ترین عارضه ی سیستم کاوشی باد می باشد که درعکس های هوایی به خاطرتیرگی رنگ آنهاقابل تشخیص اند . هنگامی که طوفان ها به ذرات ماسه ای سختی مسلح باشند،براثرضربات آنهابه تدریج شیارهای موازی درمسیرحرکت بادهابه وجودمیآیندکه اصطلاح عمومی آنهایاردانگ می باشد . در حد فاصل شیارها ، تپه های طولی نامتقارنی هست که در جهت حرکت باد کشیده شده اند . سنگ های تخریبی و تبخیری ، مناسبترین شرایط را در پیدایش یاردانگ دارا می باشند . مشخص ترین نمونه این عارضه در ایران ، در دشت مرکزی لوت هست که کلوت و کلوتک نامیده می شوند. بر اثر شدت فرسایش باد و فرسودگی های تپه ها ، اشکال قارچی شکل به وجود می آیند . قلوه سنگ های سه وجهی و حفره های متراکم کندوی زنبور عسل ، چهره های دیگری از سیستم کاوشی باد می باشند(عبداللهی،1387،ص67)

اهمیت تأثیر سیستم بادی ، بیشتر در چهره تراکم ماسه ها در اشکال متنوع ظاهر می گردد . فراوان ترین شکل تراکم ماسه ، در پناه موانع سنگی یا گیاهی به وجود می آیند . مهم ترین این اشکال شامل : پیکان ماسه ای و نبکا در اندازه های متفاوت می باشند . مرتفع ترین نبکاهای ایران در مغرب دشت لوت و متراکم ترین آنها در جازموریان شناخته شده اند .

فراوان ترین تپه های متحرک ماسه ای ،‌پیکرا یا برخان نام دارد که بیشتر بر سطح دشت های هموار ریگی تشکیل می گردد . بدنه های هلالی شکل و دو بازو در جهت بادهای مسلط دارند . حجم برخان ها متفاوت می باشد و حداکثر آنها تا 80 متر شناخته شده می باشد . هر اندازه حجم آن ها کوچکتر باشد جابجایی به وسیله ی باد آسانتر و سریع تر صورت میگیرد . از اتصال این عارضه برخان های مرکب دیگری تشکیل می شوند که مهم ترین آنها : برخانهای w شکل ،‌برخانهای عرضی و برخانهای طولی می باشند . برخانهای عرضی در امتداد عمود بر جهت بادهای اصلی و برخان های طولی در امتداد همین بادها شکل می گیرند . تپه های مارپیچی با راس بسیار تیز نیز وجود دارند که سیف یا شمشیر نامیده شده اند .

از تراکم انواع تپه های ماسه ای ، مجموعه های ماسه ای کوچک تا بزرگی تشکیل می شوند که در بیابان های مختلف دنیا اسامی متفاوتی دارند . این توده های ماسه ای در صحرای آفریقا ارگ ، در عربستان نفود ، در آسیای مرکزی قوم و در ایران ریگ نامیده می شوند . ریگ ها وسعت های متفاوتی دارند که از چندین کیلومتر مربع ، تا حداکثر 500000 کیلومتر مربع در عربستان شناسایی شده اند(قاهری،1378،ص90)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه