مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین ساخت پلیوسن و کواترنر در گستره ی البرز پیامد نیروهای فشاری حاصل از زمین ساخت برخورد قاره ای میان ایران مرکزی و زاگرس می باشد که نتیجه آن فشردگی و برپایی فلات ایران زمین، ستبر شدن پوسته زمین، گسلش کواترنر و زمین لرزه ای کنونی می باشد.

دلیل اصلی رخدادهای زمین لرزه ای که اکثراً ناشی از حرکات تکتونیکی و زمین ساختی ناحیه می باشد وجود گسلهای جنبایی می باشد که در کواترنر برش داشته اند. مهمترین این گسله ها در گستره مطالعاتی عبارتند از:

گسل مشا به طول 400 کیلومتر که از سراسر کوههای مرکزی البر می گذرد، از حدود آبیک آغاز شده و به طرف شرق تا دامغان و شاهرود ادامه می یابد.

گسل ترود در شمال کویر نمک با طریقه شمال شرقی جنوب غربی که دارای حرکت چپ گرد می باشد. گسل میامی که با گرایش به سمت جنوب احتمالاً متأثر از عملکرد گسل هریرود می باشد. گسل آنجیلو در منطقه ترود با طریقه شمال شرقی-جنوب غربی، که بر اثر عملکرد آن چینه شناسی منطقه در شمال و جنوب گسل دستخوش تحول شده می باشد. لازم به تذکر می باشد که در میانه گسلهای مذکور تعدادی گسلهای فرعی اکثراً با طریقه شمال شرقی- جنوب غربی نیز هست.

در باختر روستای آستانه در شمال باختری شهر دامغان و در دره ی روخانه ی آستانه، دو گسله موازی و کنار هم با راستای شمال خاوری- جنوب باختری دیده می شوند که در نزدیکی 10 کیلومتری جنوب باختر آستانه،‌رسوبات آبرفتی کواترنر را به روشنی بریده و همراه با آبراهه های پهنه به شکل چیبر (left-lateral) جابجا نموده می باشد.

در جنوب باختری چشمه علی نیز به روشنی دیده می گردد که رسوبات کواترنر بوسیله گسله ی آستانه بریده شده می باشد. گسله ی آستانه یکی از گسله های نادر البرز کوه می باشد که به سبب نزدیکی با مرز جنوبی البرز و وجود رسوبات آبرفتی کواترنر در کنار آن، به روشنی جنبش جوان کواترنر را نشان می دهد بربریان و قریشی، 1367). گسله ی آستانه به سوی جنوب باختری به کوه اورا در شمال سمنان می رسد. درازای شناخته شده ی گسله ی آستانه بیش از 75 کیلومتر بوده و ساز و کار (mechanism) آن راندگی با مولفه ی راستالغز چپ بر می باشد (بربریان، 1363).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه