مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

– تپه‌ها: این اراضی که به نواحی پایکوهی اطلاق می گردد و بین 15 تا 30درصد شیب دارد و خاک این منطقه از نوع رسی و رسی شنی نسبتا عمیق قهوه‌ای مایل به قرمز می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– دشت‌های آبرفتی: ارتفاع این دشت‌ها بین 2- تا 20+ متر از سطح دریا بوده و خاک آنها از نوع خاک‌های شنی (نزدیک رودخانه)، رسی و شنی عمیق آبرفتی تشکیل شده می باشد.

– اراضی پست: شامل اراضی دشت‌های آبرفتی و سطح بین رودخانه‌ها می باشد که خاک آنها از نوع رسی و رسی شنی عمیق یا تأثیرات آب لوهومیک گلی و خاک‌های شالیزار می‌باشد.

3-7-منابع آب و خاک

3-7-1-منابع آب

 اصولاً در کشور ایران هر جا که روستایی پا گرفته قطعاً منبع آبی وجود داشته و تعیین توسعه روستا تا حد زیادی با اندازه کیفیت آب و در مراحل بعدی با زمین و پیشرفت های فنی جوامع انسانی مرتبط می باشد. به علت پایین بودن اندازه نزولات جوی سالیانه در کلیه مناطق ایران به استثنای نوار ساحلی دریای خزر، از      قدیم الایام ساکنین این سرزمین به فکر ایجاد راه و روش مناسب برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر آب های موجود و نهایت صرفه جویی در آن بودند، در این راستا قنات نمونه بارز و روشنی از سیستم های گوناگون تأمین آب می باشد که توسط ایرانیان ابداع گردید و به 34 کشور جهان راه پیدا نمود. اکنون قنات هنوز هم یکی از متداولترین راه های استخراج آب های زیر زمینی در ایران و سایر کشورهای نسبتاً خشک جهان به شمار می رود، اگرچه با کمک وسایل پیشرفته چاه های عمیق و نیمه عمیق بسیاری احداث شده و به کمک انرژی الکتریکی و یا حرارتی به مقدار قابل توجهی از آب های زیرزمینی می توان دست پیدا نمود.

در شهرستان شاهرود استحصال آب از منابع آب های سطحی و زیرزمینی صورت می پذیرد. با در نظر داشتن میانگین بارندگی در حدود 155 میلیمتر در سال این شهرستان از نظر اندازه نزولات جوی و توزیع زمانی و مکانی وضع نامناسبی دارد. جریان های سطحی دراین شهرستان شامل رودخانه های خیج، ابر سیج، کال شور، شاهرود و تاش می باشد. اکثر روستاهای شاهرود از منابع آب زیر زمینی به صورت قنات و چاه بهره گیری می کنند.

با اتکا به به طرح در دشت میامی تعداد 193 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق با تخلیه سالانه 84/144 میلیون متر مکعب،72 رشته قنات با تخلیه سالانه 3/7 میلیون متر مکعب هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه