مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

گسله کواترنر دامغان که از 10 کیلومتری شمال شهر دامغان می گذرد بیش از 100 کیلومتر درازا داشته و بخش مستقیم آن در شمال دامغان دارای 53 کیلومتر درازا می باشد. هر چند ساز و کار گسله به دقت روشن نیست، اما روشن می باشد که در پهنه ی باختر ده ملا تا شمال تاق، بخش شمالی گسله بالا آمده و بخش جنوبی آن فرو افتاده می باشد. در شمال تاق و 32 کیلومتری شمال خاوری دامغان گسله ی دامغان میان کنگلومرای چین خورده نئوژن پسین در بخش شمالی و باد زن آبرفتی کهن و جوان کواترنر در بخش جنوبی قرار گرفته می باشد. در این پهنه لایه های تخت سه گوش زیبایی در رسوبهای کنگلومرای نئوژن پسین دیواره ای گسله، که نشانه ی فعال بودن گسله ی دامغان می باشد، دیده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شمال خاوری مهماندوست و باختر ده ملا، گسله میان سیلتهای رسی کواترنر دامغان در شمال رسوبات کهن کواترنر دغ Playa، همانند سازند کهریزک جنوب تهران، بادزن آبرفتی جوان کواترنر و دیگر رسوبات دشت (در جنوب) قرار دارد. رسوبات کهن کواتر دغ، بیشتر رسوبات کناری دغ (marginal Playa) بوده که در آن بخشهای دانه درشت آواری نیز دیده می گردد.

 

 

  • گستره دشتی (Plains Area)

این ناحیه گستره وسیعی از قسمت میانی ناحیه مطالعاتی را تشکیل می دهد که حد فاصل نواحی کویری جنوب ناحیه و ارتفاعات شمال آن قرار دارد.

با در نظر داشتن محدوده مورد مطالعه مشخص گردید که منطقه شاهرود دارای شیل، ماسه سنگ زغال با سازند میان کوهی کنگلومرا ماسه سنگ و سنگ آهک نومولوتیک را دارا می باشد.

3-6-وضعیت خاک

با در نظر داشتن اینکه حدود دوسوم شهرستان شاهرود دارای جایگاه جلگه‌ای و یک سوم آن دارای جایگاه کوهستانی می باشد، همانند سایر نقاط استان سمنان می‌توان خاک آنرا به چند دسته تقسیم نمود (سازمان کشاورزی، 1367: 12).

– کوهستان‌ها: ارتفاع مناطقی که بین 2000 تا 2700 متر می باشد و دارای شیب 20 الی 100درصدی می باشد. دارای خاک رسی نسبتا سنگین عمیق می‌باشد. در این مناطق خاکها فاقد شوری بوده و این اراضی پوشیده از جنگل هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه