مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی:

شاهرود، یکی از شهرهای استان سمنان در ایران می باشد. این شهر مرکز شهرستان شاهرود می باشد. شاهرود، در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشک و کویری، در جنوب و مرطوب و پرباران در شمال جای گرفته که آب و هوایی مطبوع برای این شهر فراهم کرده و آن را در ردیف خوش‌آب و هواترین شهرهای ایران قرار داده‌می باشد. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 جمعیت شهر شاهرود 135432 نفر بوده می باشد، که پرجمعیت‌ترین شهر استان به شمار می رود.

این شهر در حاشیه شمالی دشت کویر و در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز با جایگاه جغرافیایی 25 دقیقه و 36 درجه عرضی و 58 دقیقه و 54 درجه طولی با ارتفاعی معادل 1380 متر از سطح دریا در شمال خاوری استان سمنان واقع شده‌ می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خصوصیات اقلیمی

هدف از مطالعات جغرافیایی واقلیمی، دست یافتن به شناخت پایه ای از محیط می باشد که بستر ومیدان اقدام تمام فعالیت های انسانی به شمار می آید. انجام این مطالعات پایه ای از آن نظر مهم می باشد که پدیده های موجود در سطح زمین از نظر شکل وپراکندگی یکسان نبوده و منشا پیدایش آنها از قانونمندی های همسانی تبعیت نمی کند.

محیط جغرافیایی به وی‍‍‍ژه بستر طبیعی آن پهنه تمامی کنش ها و واکنش های حاصل از پدیده های مستقر در سطح زمین می باشد.پس شناخت اجزاء عناصر و عوامل سازنده و موثر محیط،  لازم و .پیش شرط هرگونه حرکت اندیشیده شده از طرف بشر می باشد که برای اعمال مدیریت بر محیط و در محیط انجام می شود.

اندازه متفاوت و ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی(تابش،دما،رطوبت،باد ومیزان بارندگی) که خود ناشی از تفاوت جایگاه جغرافیایی نواحی گوناگون می باشد، حوزه های اقلیمی متفاوتی در جهان به وجود آورده که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند. محیط زیست، شهرها وحتی بناها نیز در ارتباط با این حوزه های اقلیمی، ویژگی های خاصی متناسب با شرایط خود بدست می آوردند. لذا مطالعه شرایط اقلیمی ناحیه مورد مطالعه ضروری می باشد تا جهت دست یابی به طرحهای منطقی وهم آهنگ با اقلیم شرایط موجود مد نظر قرار گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه