مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مراتع

منابع طبیعی هر کشوری یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه‌های ملی و پشتوانه محکمی برای رشد و توسعه اقتصادی آن کشور می باشد. از این‌رو پوشش گیاهی مانند مراتع از اهمیت به‌سزایی برخوردار می باشد و از حیث تأمین خوراک دام، حفاظت محیط زیست، جلوگیری از فرسایش خاک، تولید گیاهان داروئی، تولید گیاهان خوراکی، حفاظت حیات وحش، تلطیف و پاکیزگی هوا، تأمین اکسیژن، افزایش ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی بسیار مهم می‌باشد (مشیری، 1374: 58).مرتع که به زمین دارای پوشش گیاهی خودرو، حداقل در مدت زمانی از سال اطلاق می گردد (کردوانی، 1371، 57). در شهرستان شاهرود به دو دسته متفاوت تقسیم می گردد:

الف-مراتع کوهستانی

این نوع مراتع به سبب آنکه در نواحی مرتفع واقع شده تأثیر زیادی در اعتدال هوا و اندازه بارش و کیفیت مرتع دارد و اغلب به عنوان ییلاق مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. این مراتع بیشتر در فصل بهار و تابستان برای چرای دام‌ها مناسب بوده و بسیار غنی و متراکم می‌باشد.

ب-مراتع جلگه‌ای

این مراتع بیشتر برای چرای دام در فصل سرد سال یعنی پائیز و زمستان مناسب می باشد. این مراتع گر چه از حیث تراکم مثل مراتع کوهستانی نیست اما با در نظر داشتن بارش زیاد جزء مراتع غنی و متراکم به شمار می‌آید و از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. مساحت مراتع این شهرستان نیز32 هزارهکتار می باشد (اداره منابع طبیعی شهرستان شاهرود:1389).

با در نظر داشتن نقشه پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه دارای زمین های کشاورزی، جنگلهای غیر متراکم و زمین های بایر می باشد که درصد بسیار زیادی از این اراضی به جنگل های غیر متراکم اختصاص دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه