دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

لازمه استراتژی توانمندسازی

دکسون (1996) پنج گزینه را لازمه استراتژی توانمندسازی می داند که به تدریج سازمان به توسعه می رسد و کارکنان می توانند به صورت انفرادی یا درقالب گروههای کار در مسیر اهداف گام بردارند. این پنج گزینه عبارتند از:

  • بسط و گسترش توجه
  • طبقه بندی فعالیتهای قابل اقدام
  • گسترش و تقویت ارتباطات
  • توسعه شبکه های کاری
  • بهره گیری از گروههای پشتیبانی داخلی و خارجی (ارتزتاد ص 326)

2-11) اقدامات عملی برای توانمند کردن کارکنان

1- نشان دادن تعهد رهبراز طریق:

– تفکر استراتژیک در مورد حوزه هایی که نوآوری در آنها موجب بهبود یافتن فعالیتها می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سازماندهی مجدد و منسجم کردن عملیات و افزایش هماهنگی فعالیتها

– ایجاد یک جواعتماد و برقراری ارتباطات صادقانه

– هدفمند بودن سرمایه گذاریها و فراهم سازی مشوقها برای تسهیل تغییرات

– مشارکت در فعالیتها جهت محک زدن موفقیتهای سازمان

– مورد بهره گیری قرار دادن یک سیستم بازخورد عملکرد با گردش 360 درجه

2- مورد توجه قرار دادن منافع کارکنان از طریق :

اعتمادسازی در یک محیط مبتنی بر همکاری

– مشارکت دادن کارکنان در اتخاذ تصمیمات، قبل از اخذ تصمیم نهایی

3- آموزش کارکنان جهت افزایش دانش ، مهارت و تواناییهای آنان از طریق :

ارائه ترکیبی از آموزشهای رسمی و ضمن خدمت برای کارکنان

– آموزش شیوه های جدید فعالیت در تیم و تیم سازی

– در نظر داشتن سرمایه گذاری در زمینه آموزش در هر برهه از زمان

4- به کارگیری تیم های کیفی از طریق :

– ایجاد تیمی از کارکنان که فعالیتهای چندگانه را در سطوح مختلف بر عهده بگیرند . (اعضای تیم لازم می باشد از سطوح مختلف سازمانی باشند. )

– واگذاری مسئولیتها به تیم و اعضای آن‌

5- مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تسهیم اطلاعات عملکردی از طریق:

ایجاد مکانیسمی برای مشارکت کارکنان در فرایند برنامه ریزی

– در اختیار قرار دادن اطلاعات عملکردی در سرتاسر سازمان از طریق شیوه های مختلف مانند چارت ، نمودار ، خبرنامه‌

– شیوه های مختلف مانند چارت ، نمودار ، خبرنامه‌

– نظر سنجی از کارکنان در مورد مسیرهای تغییر در سازمان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد