دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت و ضرورت پژوهش

محیط‌های سازمانی جدید که با ویژگیهای پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرهای شتابان همراه اند، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر، کارآفرین، مسئولیت‌پذیر، با اعتماد بالا، طالب ابتکار و مشارکت می باشند. در چنین سازمانهایی، ساختارهای سازمانی و سبکها و روشهای مدیریتی بایستی گونه‌ای باشد که منابع انسانی سازمان در فرایند تصمیم گیری و اجرا و رسیدن به هدفهای سازمانی دخالت و مشارکت داشته باشند تا با تشکیل گروهها و تیم های کاری خودگردان و تفویض، اختیار و قدرت اجرایی به زیردستان؛ سازمانی پویا، توسعه یافته و انعطاف پذیر شکل دهند و از این راه ارتباط بین بالادست و پایین دست بهبود یابد و شرایطی توأم با اعتماد سازمانی و به تبع آن مشارکت مفید در سازمان به دست آید.)وتن و کمرون،1381)

در بیشتر سازمانها از تواناییهای کارکنان بهره گیری بهینه نمی گردد و مدیران نمی توانند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند . این امر به این دلیل می باشد که آنها قادر به شناخت تواناییهای کارکنان نیستند و یا در محیط سازمان عملا جایگاه لازم را برای بروز خلاقیت ، ابتکارو فعالیت بیشتر کارکنان فراهم نمی کنند . برای رفع این معضلات و فراهم آوردن وضعیتی برای حداکثر بهره وری سازمان از دانایی ، مهارت ، تجربه و استعدادهای افراد بحث جدیدی با عنوان توانمندسازی مطرح گردید که به سرعت به مهمترین و نوید بخشترین موضوع حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل گردید.

به گونه اختصار این اهمیت حیاتی دارد که مدیران منابع انسانی، امروزه دریابند توانمندسازی ابزاری ضروری برای افزایش رضایتمندی کارکنان می باشد و بهره وری و اثربخشی بیشتری را سبب می گردد. ( استاور-کاستی، 2005، ص 113)

به محض اینکه کارکنان احساس خودکنترلی و خودسازماندهی کنند، منجر به تعهد و انگیزش آن ها می گردد و به بشر هایی امین و متعهد تبدیل می شوند .(کلایدون و دویل،1996،ص 15)

تحقیقات نشان داده می باشد که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، رفتارسازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی ارتباط مثبت و با تمایل به ترک شغل ارتباط منفی دارد .(شیان چنج و همکاران، 2003،ص 313)

اندازه غیبت و ترک شغل افرادی که دارای احساس تعهد بالاتری هستند کمتر می باشد،کمتر به جستجوی شغل دیگری می پردازند و کوشش آن ها برای بجای آوردن کارها بیشتر می باشد . (آلین و بیکن،1990)

 با در نظر داشتن مطالب مذکور و با مطالعه ها ی انجام شده در سازمان بازرگانی استان قم  که نشان می دهد اندازه توانمندی کارکنان تا حدودی پایین و در نتیجه باعث کاهش تعهد آنان نسبت به سازمان می شده می باشد؛  بنظر پژوهش پیرامون تحلیل ارتباط توانمندی با تعهد کارکنان دراین سازمان ضروری بنظرمی رسد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه