دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

:مقایسه قدرت و توانمندی ( وتن و کمرون ، 1383 ، ص 18 )

2-6) اهداف توانمندسازی

هدف از توانمندسازی نیروی انسانی بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه انسانها به مقصود توسعه ارزش افزوده سازمانی ، تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانیها و درماندگیهای خود، به بیانی دیگر، هدف از توانمندسازی ، ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه از عملکردسازمان می باشد (مهدی ایران نژاد پاریزی ، 1381).

لینچ و وال[1] در این ارتباط می نویسند” توانمندسازی وسیله ای می باشد برای ارتقای کارکنان به ویژه راهی می باشد برای ایجاد دانش و توانایی کارمندان برای ارتقای عملکرد.” (لیچ و وال،2006، ص 1)

بلانچارد[2]، تداوم موفقیت ها شرکت ها، برای آماده ساختن شرایط جهت عرضه بهترین منابع فکری در هر زمینه از عملکرد سازمان را، به توانمند سازی مربوط می داند. به زعم وی هدف از توانمند سازی این می باشد که ذیصلاح‌ترین کارکنان بیشترین نفوذ را با مناسب‌ترین شیوه‌ها اعمال کنند(بلانچارد.کارلوس. راندولف، مدیریت توانمندسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، نشر مدیران، 1378، ص87 ).

کلایدون و دویل[3](1996) استقرار عدالت در سازمان و استاور کاستی (2005) ایجاد کارکنان مشتاق و متعهد به کار را به عنوان هدف توانمندسازی معرفی می نمایند .

2-7) در یک مدل، توانمندسازی درسه محور عمده ذیل ظاهر می گردد

1- توانمندسازی فردی :

به کارکنان به نسبت مسئولیتها بایستی اختیارات کافی داده گردد.

2- توانمندسازی گروهی :

برای حل معضلات، بهبود فرایند یا مواجه با چالشها، گروههای موقت توانمند به وجود می آیند.

3- گروههای کاری خودگردان :

کارکنان درقالب گروهها سازماندهی می شوند و به جای رئیس یا سرپرست دارای مربیان یا تسهیل‌کنندگان هستند.( سیروس آقایار ، توانمند سازی ،2006)[4]

[1]. Lynch and wall

[2]. Blanchard

[3]. Claydon and Dayle

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]. http://www.pride publications.com/cont/Sample Chapter Empow.htm.By

Bill Ginnodo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه