دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کارکنان توانمند با مشتریان به گرمی و آغوش باز ارتباط مستقر می کنند .

ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات ، به تواضع ، یکدلی و مسئولیت پذیری کارکنان بستگی دارد . مشتریان تمایل دارند که کارکنان به نیازهای آنان اهمیت دهند . پژوهشی در این زمینه در یک بانک نشان می دهد که هنگامی که تحویل داران خوب سرپرستی شده ، آموزش دیده و پاداش دریافت کرده بودند ، مشتریان از خدمات دریافت شده راضی تر بوده اند ( باون و لاولر ، 1992 ) .به گونه اختصار وقتی کارکنان احساس کنند که مدیریت به نیازهای آنان توجه دارد ، آنها نیز به مشتریان بیشتر رسیدگی می کنند . در هنگام ارائه خدمات ، احساسات کارکنان در مورد کارشان بر احساس مشتریان در مورد خدمتی که دریافت می کنند ، اثر می گذارد ، به خصوص این موضوع وقتی مهم می باشد که توجه های کارمندان بخش مهمی از مجموعه خدماتی باشد .

  • کارکنان توانمند می توانند منبع بزرگی از اندیشه های خدماتی باشند .

دادن حق اظهار نظر به کارکنان در مورد چگونگی انجام امور ، می تواند به بهبود ارائه خدمات و اندیشه ها برای خدمات جدید منجر گردد . کارکنان غالبا آماده اند و تمایل دارند عقایدشان را پیشنهاد کنند .( بیژن عبدالهی و عبدالرحیم نوه ابراهیم ، 1386 ، ص 2-23 )

مزایای توانمندی در جای دیگر ذکر گردیده :

1 – افزایش رضایتمندی کارکنان، مشتریان و ارباب رجوع

2 – کارکنان احساس مثبتی نسبت به شغل و خودشان می کنند

3 – کارکنان احساس نمی کنند که خون آنان به وسیله سازمان مکیده می گردد لذا از تمام توان و شایستگیهای خود برای ارتقا عملکردشان بهره گیری می کنند

4 – باعث افزایش احساس تعهد و تعلق در کارکنان می گردد

5 – تحقق اهداف سازمان آسان تر می گردد

6 -کاهش ضایعات، هزینه ها و کالاهای مرجوعی و درنتیجه موجب افزایش سوددهی می گردد

7 – کاهش نظارت مستقیم بر عملکرد کارکنان

8 – کاهش بروز استرس حوادث، سوانح، در محیط کار

9 – بهبود شرایط ایمنی در محیط کار

10 – تغییر توجه کارکنان از «داشتن» به «خواستن» یعنی همیشه بایستی به خواستنها فکر نمود

11 – بهبود ارتباطات میان مدیریت و کارکنان یا روان سازی می باشد که باعث می گردد بسیاری از معضلات روزمره به وسیله ارتباطات حل شده و دیگر نیازی به تشکیل جلسه نباشد. بدیهی می باشد نیاز به برگزاری جلسه، وقتی می باشد که قرار می باشد نکات و مسائل بسیار مهم در آن مطرح گردد که باعث افزایش احساس مالکیت کارکنان نسبت به شغلشان می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد