دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه بندی:

سالهای 1960، دهه‌ای استثنایی از دیدگاه اصلاحات بودجه‌ای بود. فرض بر اینکه مشکل اساسی چگونگی کنترل بهتر هزینه های دولتی و محدود کردن آن در سطح مورد نظر دولت می باشد، منجر به ارائه پیشنهادهای زیر مطر ح گردید.

  • ایجاد حداکثر ثبات ممکن در هزینه های دولتی
  • بهره گیری از تحلیل‌های اقتصادی در فرایند بودجه بندی
  • بهره گیری از روشهای کمی برای تعیین هزینه ها

در مجموع، این پیشنهادات پایه اصلاحات بعدی در نظام بودجه‌ریزی گردید. توجه بودجه‌ریزان از محاسبه بهره‌وری و ارزیابی عملکرد، به برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها با در نظر گرفتن تاثیر آنها بر اقتصاد معطوف گردید.

در همین دوران در کانادا، بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح ساخت. البته تصریح مشخصی به بودجه عملیاتی نشده می باشد، اما پیشنهادهای مطرح شده شباهت زیادی به بودجه عملیاتی دارد.

در آمریکا، روشهای جدیدی در وزارتخانه‌های دفاع مورد بهره گیری قرار گرفت. در سالهای اولیه دهه 1960 در وزارت دفاع آمریکا بسته برنامه‌ای بودجه‌بندی با عنوان اختصاری “PPB[1] مورد بهره گیری بود که این بسته حاوی نهاده‌ها (پرسنل و تجهیزات و…) و ستانده‌های بودجه بود. در سال 1965 در زمان ریاست جمهوری جانسون عنوان فوق برای نظام جدی “برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و بودجه‌بندی”به کار گرفته گردید. مقصود از “برنامه ریزی” تولید مجموعه‌ای از قابلیتهای معنی‌دار برای انتخاب اقدامهای مناسب از بین شوق مختلف می باشد.”طرح‌ریزی” نیز تعیین دقیق نیروی انسانی، ‌مواد و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای اجرای یک برنامه می باشد.

جزء اصلی نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا، یک برنامه پنج ساله دفاعی می باشد که هزینه پروژه‌ها و پرسنل را براساس برنامه‌ها و ماموریت‌ها تعیین می کند. ساختار برنامه این نظام یک نظام طبقه‌بندی می باشد که ماموریت‌های نظامی را به واحدها و فعالیتهای مختلف تفکیک می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا مدت 35 سال می باشد که مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. طی این سالها تغییراتی در آن صورت گرفته، اما چارچوب کلی آن تقریباً بدون تغییر مانده می باشد. در سال 1995 “کمیسیون مطالعه عملکرد ملی” آمریکا ضمن گزارشی به بعضی از ویژگیهای این نظام مانند بهره گیری از شمار زیاد پرسنل، مدت زمان طولانی لازم برای تهیه بودجه و تفصیل زیاد آن ایرادهایی وارد نمود و خواسته گردید اصلاحات لازم در آن به اقدام آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال 1965، جانسون رییس جمهور آمریکا بهره گیری از این نظام را برای سایر دستگاه‌های اجرایی آمریکا الزامی نمود. این اقدام موجب اصلاحات زیادی در تمامی سطوح دولتی آمریکا شده و تا سال1969، که نیکسون به ریاست جمهوری رسید، نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی آمریکا را صادر نمود. طبق گزارش دفتر بودجه آمریکا، عدم درک صحیح مسئولین اجرایی از نظام بودجه‌بندی بودجه ریزی عملیاتی و عدم تعهد آنها نسبت به اجرای آن، همراه با معضلات بوروکراسی مهمترین عوامل عدم موفقیت این نظام در آمریکا بوده می باشد. اگرچه اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در آمریکا با موفقیت کامل روبرو نشد، اما ویژگیهایی آن تاثیر ماندگاری در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه داشته می باشد. بودجه‌بندی محصول، هزینه بندی عملیاتی و تحلیل‌های هزینه – فایده، بعضی از نمونه‌های متعددی می باشد که منشاء آنها نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده می باشد.

[1] Performance Baesd Budgeting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد