دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

الزامات بودجه­ریزی عملیاتی:

بودجه­ریزی عملیاتی علی رغم ویژگیها و فوایدی که دارد، در مراحل اجرا با پیچیدگی و مشکلاتی مواجه می گردد. پس، اجراء دقیق آن نیازمند طی مراحلی می باشد که به لحاظ تقدم و تاخر دارای اهمیت هستند.

مرحله اول: جلب موافقت و تعهد تأثیر آفرینان اصلی

زمینه سازی، ایجاد زمینه و حفظ چارچوب حمایتی در قالب دو رویکرد اصلی برای ایجاد ساختارهای لازم بلند مدت بودجه­ریزی عملیاتی محسوب می شوند. رویکرد اول ناظر بر دستورالعمل ها یا قوانین اجباری می باشد که مبدا آن قوه مقننه می باشد و رویکرد دوم رویکرد “پایین به بالا” می باشد که به دنبال اجماع در سطوح پایین سازمانهاست. صرفنظر از رویکردهای فوق برای موفقیت بودجه­ریزی عملیاتی، برقراری ارتباط میان همه­ی دست اندرکاران بودجه اهمیت بسیاری دارد. فقدان اجماع در سطوح مختلف سازمان ممکن می باشد به یکی از نتایج زیر منجر گردد:

  • مدیریت سنجش عملکرد به عنوان یک الزام اساسی بودجه­ریزی عملیاتی تنها در ”سطح کاغذ” بازی باقی بماند و از اطلاعات آن برای بهبود برنامه بهره گیری نشود.
  • قوه­ی مقننه بدون در نظر داشتن ارزش اطلاعات عملکرد به ادامه بودجه ریزی سنتی روی آورد.( پناهی،74:1386)

مرحله دوم: تنظیم برنامه­ی زمانی برای اجراء

تنظیم برنامه­ی اجرایی می تواند با پرداختن به معضلات بالقوه، تعیین سطح انتظارات و مسولیتهای روشن و تنظیم برنامه های زمانی مشخص برای کنترل زمانی عملیات به روان تر شدن گذار به بودجه­ریزی عملیاتی کمک کند. در ایجاد چنین برنامه­ای، بایستی با تهیه کنندگان و تصویب کنندگان به  عنوان کاربران اطلاعات بودجه­ای مشورت نمود.برنامه زمانی یکی از عناصر بسیار مهم در فرایند اجراست که بایستی دست کم موارد زیر را در بر بگیرد:

  • ابلاغ دستورالعمل های بودجه به سازمان ها.
  • نظر خواهی از شهروندان.
  • تکمیل اسناد بودجه­ای که سازمان تحویل می دهند.
  • برگزاری جلسات با نمایندگان برای تشریح اسناد بودجه­ای.
  • ارجاع پیش نویس بودجه به مجلس.
  • معرفی ابعاد پیشنهاد جدید بودجه­ای.
  • تصویب بودجه.
  • ابلاغ بودجه.

برنامه­ی زمانی بایستی واقع بینانه تنظیم گردد. درک این نکته که اجراء موفقیت آمیز سیستم بودجه­ریزی عملیاتی زمان بر می باشد اهمیت بسیاری دارد. دست کم یکسال طول می کشد که هر سازمان برنامه­ی خود را نعریف کند و شاخص های عملکرد مناسب خود را ایجاد نماید. همچنین نمی توان انتظار داشت که تغییرات به یکباره رخ دهد.( پناهی،66:1386)

مرحله سوم: تامین آموزش های لازم

یکی از الزامات اساسی استقرار بودجه­ریزی عملیاتی آموزش گسترده و موثر دست اندکاران استقرار این شیوه می باشد. در آموزش مرتبط بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد