دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های مبتنی بر رویکرد شناختی

2-14-5-1) مدل توانمندسازی جروی، رایت و اندرسون[1]: به اعتقاد این سه پژوهشگر توانمندسازی، فرایند راهنمایی و ایجاد مهارت های لازم برای کارمندان به مقصود تصمیم گیریهای مستقلانه در چارچوب فرهنگ و فرایند سازمانی می باشد. آنان در مدل خود با نام توانمندسازی عملکرد راهبردی[2] سه شاخص عمده را امکان توانمندسازی اظهار می کنند که عبارتست از :

  • هدایت ( راهنمایی)
  • مدل رفتاری
  • توسعه خط مشی های کاری

از دیدگاه آنان هدایت، فرایندی غیر رسمی برای ایجاد رفتارهای صحیح در کارمندان از طریق افزایش توانایی و ارتقای درجه مهارت آنان می باشد . هدایت، فرایندی می باشد که بر آن چیز که که مردم بدرستی انجام می دهند و شیوه هایی تاکید دارند که می توانند بهتر اقدام کنند. اغلب مدل های رفتاری بیشتر از لغات سخن می گویند، اما قسمتی از تمرین، مهارت های پایه ای هستند که با بحث و گفتگو و ایفای تأثیر و اجرا قابل یادگیری می باشد. طبق تحقیقات مدل رفتاری یکی از موثرترین شکلهای گسترش مهارتها و پیشرفت کارکنان و تغییر رفتارهاست؛ همچنین پیکره منابع علمی طراحی شغل همچنان در حال رشد می باشد. مدیران در آینده بایستی به شدت در برابر مهارتهای گوناگون از خود انعطاف نشان دهند و اینکه با تشخیص صحیح کار، اندازه مسئولیت پذیری را در افراد تقویت کنند و برای آنان فرصتهای مناسبی به وجود آورند تا پیش روی کاری که به آنان سپرده می گردد، تعهد بیشتری پیدا کنند. اصولا راهنمای خوب بایستی مدل خوب و مناسبی را انتخاب کند تا مورد توجه کارکنان قرار گیرد. مدیران نیازمند آنند که مسیر راهنمایی و هدایت خود را تغییر دهند تا به نتیجه دلخواهشان برسند. مدیران با اجرای خط مشهای جدید مدیریتی مشکل دارند و به همین دلیل نیازمند راهنما هستند.

به گونه کلی در مدلهای پیشنهادی این سه پژوهشگر، سه متغیر اصلی هست. این متغیرها با هم در تعامل می باشد و بایستی به گونه ای با هم ترکیب گردد که کارکنان آن را مثبت تلقی کنند. هر گاه این سه متغیر با هم در تعامل نباشند، فرایند توانمندسازی، ناقص اجرا خواهد گردید و مسئله اصلی آن بر عهده مدیران خواهد بود؛ زیرا آنان کاری بسیار دشوار را پیش روی خود خواهند داشت. آنان بایستی با در نظر داشتن این سه عامل به توانمندسازی کارمندان خود بپردازند. خلق فرایند توانمندسازی فقط به اظهار علاقه مندی و تمایل به آن اختصار نمی گردد، بلکه بایستی بعضی از مسائل و معضلات را نیز پذیرا بود. (جروی، رایت و اندرسون، 1998، ص 65-57)

[1].Geroy,wright and Anderson

[2].Strategic Performance Empowerment Model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد