دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاههای در حال ظهور در رهبری

علاوه بر تئوریهای متعدد رهبری که ارائه گردید دیدگاههای متعدد دیگری نیز در حال به وجودآمدن هستند که بینش وسیعتری در فرایند رهبری ایجاد می گردد به چند نمونه از آنها تصریح می گردد:

 

2-2-1-تئوری اسنادی رهبری[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به تازگی تئوری اسنادی رهبری در مطالعات مرتبط با رهبری نیز مورد بهره گیری قرار می گیرد . تئوری اسناد مربوط به کسانی می باشد که می کوشند روابط علت و معلولی را درک کنند . هنگامیکه چیزی اتفاق می افتد، آنها می خواهند آن را به چیز دیگری نسبت دهند . از دیدگاه رهبری، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب می باشد که رهبری تنها چیز ی می باشد که مردم آن را به افراد نسبت می دهند . پژوهشگران با بهره گیری از چارچوب اسنادی متوجه شده اند که افراد با فراست، بارز، ساعی، کوشا، پرخاشگر، دارای درک قوی و انگیزه جاه طلبی شایسته رهبری هستند . به همین شیوه رهبرانی که از نظر ابتکار اقدام و رعایت حال دیگران نمرات بالایی کسب می کنند دارای ویژگیهایی هستند که معرف رهبر خوب می باشد . یعنی صرف نظر از جایگاه، کسی که در این دو مورد در سطح بالایی قرار گیرند، به عنوان بهترین رهبر به حساب می آیند. به بیانی دیگر، صرف نظر از جایگاه، کسی که در شیوه رهبری(از هر دو بعد) نمره بالایی بگیرد، بهترین رهبر خواهد بود . در سطح کاربرد تئوری اسنادی در رهبری به شرایطی توجه می گردد که افراد برای توجیه نتیجه کار سازمان آنها را در نظر نمی گیرند . در مورد عملکرد سازمان این شرایط تعیین کننده اند . هنگامیکه عملکرد سازمان در یکی از دو انتهای طیف(بسیار مثبت یا بسیار منفی) قرار گیرد. مردم آن را به حساب رهبری می گذارند. یا آن را به او نسبت می دهند. بر همین اساس بحرانهای مالی و البته موفقیتهای سازمان را نیز در این بین به حساب مدیر عامل می گذارند و دیگر مهم نیست که چه کسی یا چه عاملی باعث آن شده می باشد. در اد بیات مرتبط با تئوری اسنادی رهبری، رهبران موفق در تصمیمات خود متزلزل نیستند و قاطع و دارای ثبات رای هستند و نسبت به تامین هدفهای مورد نظر تعهد زیادی از خود نشان می دهند(رابینز،1997).

[1]-Attribution theory of leadership

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد