دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

: تعهد

2-15) مبانی نظری تعهد

در دهه های گذشته مفهوم تعهد سازمانی جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده می باشد. با وجود این، توافق، اجماع و اتفاق نظر درمورد چگونگی تعریف تعهد و تعیین شاخصهای آن وجود ندارد. به علاوه بهره گیری از واژه های متعدد برای توصیف این پدیده واحد بر این آشفتگی می افزاید.

مفهوم تعهد سازمانی، که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته می باشد (مقیمی، 1385، ص392)، بر نظری مثبت دلالت دارد که از احساس وفاداری کارکنان به سازمان حاصل می گردد و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، در نظر داشتن افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان تجلی می یابد.

با در نظر داشتن اینکه مهمترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن می باشد و در نظر داشتن این سرمایه گرانبها بر طریقه شکست یا کامیابی سازمانها تأثیر دارد، کوشش برای توسعه تعهد در کارکنان، امر مهمی می باشد که مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند. افراد متعهدتر، به ارزشها و اهداف سازمان پایبندترند و فعالانه تر در سازمان تأثیر آفرینی خواهند نمود و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصتهای شغلی جدید اقدام می کنند ( Greenberg & Baron, 1989). پورتر  و همکارانش تعهد سازمانی را موجب پذیرش ارزشهای سازمان و تمایل افراد به درگیری در سازمان تعریف می کنند و آن را با معیارهای  انگیزه، تمایل به ادامه فعالیت و پذیرش ارزشهای سازمان اندازه گیری می کنند (Porter & Steers, 1984).

«پورتر»  (1974) و همکارانش تعهد سازمانی را بر حسب اندازه شدت تعیین هویت یک فرد با سازمان خاص و اندازه درگیری، مشارکت و همکاری او با سازمان مذکور تعریف نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه