دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– جدول مقایسه شیوه های رایج بودجه ریزی

از مطالعه روشهای بودجه ریزی می توان نتیجه گرفت که یکی از مهم ترین وجه افتراق این شیوه ها نوع اهداف آنهاست به گونه ای که پاسخگویی مالی برای شیوه­ی بودجه ریزی افزایشی اولین هدف تلقی می گردد و در صورتیکه هدف اصلی بودجه ریزی برنامه­ای، پاسخگویی برنامه­ای می باشد و بودجه ریزی عملیاتی و بر مبنای صفر هر کدام به ترتیب کارایی و پی گیری برنامه های اولویت دار را مبنای اقدام خود قرار می دهند. همینطور تأثیر آفرینان اصلی هر کدام از شیوه های بودجه ریزینیبت به دیگری متفاوت می باشد و اجراء دقیق هر کدام ار این شیوه ارتباط­ی تنگاتنگی با شناسایی دقیق تأثیر آفرینان اصلی دارد.(پناهی،53:1386)

 

جدول (2-1) مقایسه­ی روش بودجه ریزی افزایشی و برنامه­ای

2-3-2- تعریف مباحث نظری

2-3-2-1- خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی:

مفهوم بودجه ریزی عملیاتی دارای تاریخچه دیرینه ای می باشد . به رغم اینکه عناصر نظام بودجه ریزی برنامه ای پیش از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده امریکا به چشم می خورد، بودجه ریزی عملیاتی بیشتر به اصلاحات دهه 1950 در امریکا باز میگردد. هدف از این اصلاحات ایجاد اطلاعات عملکردی برای نظام بودجه ریزی و تغییر رویکرد فرآیند بودجه دولت از تمرکز بر ورودیها به خروجی ها بود . این رویکرد از سوی کمیسیون هوور که در ترکیب دولت قرار داشت در سال 1949 ترویج گردید و اجرای گسترده آن مورد توجه قرار گرفت. قانون روشهای بودجه و حسابداری مصوب 1950 رؤسای دستگاه های اجرایی را موظف ساخت تا با همکاری اداره بودجه، پیشنهادهای بودجه ای خود را با پشتوانه اطلاعات عملکردی و هزینه های برنامه ها در واحدهای 1951 اولین بودجه ای سازمانی ارائه دهند . بودجه ایالات متحده امریکا بر ای سال مالی 1950 بود که اثرهای این تغییر رویکرد ر ا در خود جای د اد . در اینجا بایستی به این نکته تصریح نمود که از همان آغاز کمیسیون هوور اصطلاحات بودجه ریزی برنامه ای و بودجه ریزی عملیاتی ر ا تقریبا مترادف به کار میبرد. ( حسن آبادی و صراف،بهار 1386)

در این ایام، بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک تغییر اساسی در فرآیند تصمیمات بودجه ای محسوب نمی گردید بلکه بیشتر به عنوان یک عنصر مفید اما فرعی در مورد بعضی خدمات و فعالیتهای دولت در نظر گرفته می گردید. این اصلا حات به علت های زیر به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و ناکام ماند:

  • سیستمهای حسابداری نامناسب که قادر به شناسایی تمامی هزینه های عملیات و اقدامات دولت نبودند.
  • نبود شاخصهای عملکرد مناسب
  • عدم تمایل تصمیم گیرندگان به بهره گیری از اطلاعات عملکردی

بودجه ریزی، مورد توجه کمیسیون های بودجه در مجلس نیز قرار نگرفت ، زیرا برای آنان کنترل دقیق اقلام هزینه راحتتر از تخصیص اعتبارات یکجا در قبال عملکرد مورد انتظار بود. دستگاههای اجرایی نیز غالباً ترجیح می دادند که اطلاعات مربوط به اهداف عملیاتی، حجم کار و استانداردهای عملکرد شفاف نشوند و در بین مواد هزینه ای پنهان بمانند .( حسن آبادی و همکاران،82:1385)

 

تعریف و اهداف بودجه ریزی عملیاتی:

” بودجه­ریزی عملیاتی، در واقع عبارت می باشد از برنامه­ی عملکرد سالانه به همراه بودجه­­ی سالانه که ارتباط­ی میان اندازه وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد.”

این به آن معناست که با هر اندازه مخارج انجام شده در چارچوب هر برنامه­ای بایستی مجموعه­ی معینی از اهداف تامین گردد. در این شیوه­ی بودجه ریزی، بودجه­ی هر برنامه یا دستگاه اجرایی همراه با نتایج پیش بینی ارائه می گردد و به روشنی ارتباط بین بودجه­ی هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای مردم مشخص می گردد و تشریح دقیق این ارتباط، کلید مدیریت صحیح برنامه هاست. در صورت بروز مغایرت بین برنامه و آن چیز که در اقدام تحقق می یابد، مدیران بایستی به مطالعه منابع به کار گرفته شده در برنامه و نحوه­ی ارتباط آنها با نتایج حاصله بپردازند تا اندازه تاثیر و کارایی برنامه ها مشخص گردد. در تعریف دیگر، بودجه­ریزی عملیاتی به معنای شیوه­ی تدوین و نهایی سازی درخواست یک سازمان برای تخصیص منابع می باشد که از طرح راهبردی آن سازمان نشات می گیرد و بر وظایف قانونی آن استوار می باشد. بودجه­ریزی عملیاتی منابع را بر مبنای تحقق اهداف سنجش پذیر تخصیص می دهد که به نوبه­ی خود با رسالت و آرمانهای سازمان ارتباط دارد. در بودجه­ریزی عملیاتی، تمامی فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم مورد نیاز برای رسیدن به اهداف یک برنامه و هزینه­ی دقیق هر کدام از فعالیتها مدنظر قرار می گیرد. بدین ترتیب، در چارچوب بودجه­ریزی عملیاتی هر مدیر دولتی، در هر سطحی، بایستی اطلاعات دقیق و به هنگامی در خصوص هزینه و عملکردهای سازمان تحت امر خود داشته باشد تا بتواند منابع تحت کنترل خود را به کارآمدترین شیوه اداره کند.

البته بودجه­ریزی عملیاتی، نظام پاداش و تنبیه مبتنی بر سطح عملکرد محسوب نمی گردد، بلکه رویکردی به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد می باشد. مزیت اصلی مورد نظر، تغییر کانون توجه و بحث از سطح ورودی­های برنامه به سمت نتایج می باشد. اگر سطح کنونی نتایج قابل قبول نباشد، علت های ضعف عملکرد بایستی مطالعه شوند و اگر راهبردهای کنونی اثر بخش نباشند، ممکن می باشد تغییر برنامه ضروری باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد