تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3رفتار هزینه در طول زمان

از نظر اقتصادی کوتاه مدت ، محدوده زمانی می باشد که در آن بعضی عوامل تولید مانند مواد اولیه تولید تغییر می کند. به گونه کلی در کوتاه مدت هزینه های یک شرکت در ارتباط با سطح تولید شرکت متغیر و یا ثابت می باشند. اما در بلند مدت تمامی هزینه های تولیدی متغیر می باشند. آن چیز که مسلم می باشد در کوتاه مدت و بلند مدت هزینه متغیر با افزایش تولید افزایش می یابد اما این افزایش در آغاز با نرخ نزولی و سپس با نرخ صعودی می باشد (قائمی و نعمت الهی سال 1386).

رفتار هر یک از هزینه های ثابت و متغیر در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام گرفته می باشد و به مطالعه عوامل مختلف تاثیر گذار بر هزینه های شرکتها در طول زمان پرداخته شده می باشد که مانند آن می توان به تحقیقات بالاکریشنان[1] بر روی 154 بیمارستان تصریح نمود که هر چه دپارتمانهای یک بیمارستان خدمات پیچیده تری را به بیماران ارائه کنند، اندازه هزینه های عملیاتی آنها نیز بیشتر می گردد، با افزایش تعداد مراجعات بیماران تغییر چندانی در اندازه هزینه های عملیاتی ایجاد نمی گردد. در واقع این پژوهش تاثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط بیمارستانها به بیماران را بر هزینه های عملیاتی آنها نشان می دهد.

در تحقیقی دیگر توسط کالا پور[2] در سال 2004 عنوان گردید که نرخ افزایش هزینه متغیر به کل هزینه ها علاوه بر تغییرات تکنولوژیکی تحت تأثیر تصمیمات مدیریتی نیز قرار دارد و در این پژوهش تأثیر تعداد بیماران بر هزینه متغیر بیمارستان مطالعه گردید.

[1]-Balakrishnan and others

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]-Sanjay KallaPur

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید