دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

– احساس شایستگی[1]

شایستگی به درجه ای که یک فرد می تواند وظایف شغلی را با مهارت انجام دهد، تصریح دارد(توماس و ولثهاوس،1990). در ادبیات روانشناسی این مفهوم به نظریه شناخت اجتماعی[2] آلبرت باندورا (1997) و مفاهیم خودکارآمدی، تسلط شخصی[3] و انتظار کوشش عملکرد[4] بر می گردد. افراد توانمند احساس شایستگی دارند و عقیده دارند که قابلیت و توانایی های لازم برای انجام موفقیت آمیز وظایف را دارند. باندورا مطرح می کند که خودکارآمدی پایین موجب می گردد که افراد از جایگاه هایی که نیازمند مهارت های مناسب باشد، اجتناب کنند. رفتارهای اجتنابی به نوبه خود مانع از روبرو شدن فرد با ترسها و ایجاد و بهبود شایستگی می شوند.

وقتی افراد توانمند می شوند، آنان احساس خود تاثیر می کنند، یا این که احساس می کنند قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت آمیز یک کار دارند. افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می کنند که می توانند کار را با کفایت انجام دهند. آنان احساس تسلط شخصی می کنند و عقیده دارند که می توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد بیابند. بعضی از نویسندگان بر این باورند که این ویژگی، مهم ترین عنصر توانمندی می باشد؛ زیرا داشتن احساس شایستگی می باشد که تعیین می کند آیا افراد برای بجای آوردن کاری دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر.

باندورا معتقد می باشد که « احتمال دارد شدت ایمان افراد در مورد تاثیر شان، بر اینکه آیا آنان برای اداره کردن جایگاه های خاص کوشش خواهند نمود، اثر بگذارد». افراد وقتی خود را دارای قابلیت سامان دادن به جایگاه هایی بدانند که ممکن می باشد برای آنان تهدید کننده خواهد بود، درگیر فعالیت می شوند و با اطمینان رفتار می کنند. “انتظار کارآمدی[5]” تعیین کننده این می باشد که افراد در رویارویی با موانع و تجربه های ناسازگار چه مقدار کوشش خواهند نمود و چه مدت استقامت خواهند ورزید.

در مورد نتایج حاصل از احساس شایستگی و نقطه مقابل آن، یعنی احساس ناتوانی، به ویژه در ارتباط با بهداشت جسمی و روانی، پژوهش های زیادی انجام شده می باشد؛ برای مثال، این نتیجه به دست آمده می باشد که احساس شایستگی در چیرگی بر ترس ها و نگرانی ها ، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، اختلالات تغذیه ای ، اعتیاد به سیگار، افسردگی و هم چنین، افزایش تحمل درد عاملی مهم به شمار می رود. بهبودی از بیماری و جراحت، هم چنین، کنار آمدن با از دست دادن شغل یا اختلالات، در میان افرادی که احساسی قوی از شایستگی را در خود پرورش داده اند، مؤثرتر و سریع تر می باشد؛ زیرا آنان از لحاظ جسمانی و روانی، قابلیت

تطبیق بیشتری دارند و بهتر می توانند رفتارهای منفی را دگرگون سازند.

باندورا پیشنهاد کرده می باشد که سه شرط لازم می باشد تا افراد احساس شایستگی کنند:

1- باور به این که توانایی انجام کار را دارند.

2- باور به این که ظرفیت به کار بستن کوشش لازم را دارند.

3- باور به این که هیچ مانع خارجی آن ها را از بجای آوردن کار مورد نظر باز نخواهد داشت. به اظهار دیگر،وقتی افراد احساس شایستگی را با داشتن حداقل تبحر و قابلیت، اشتیاق به کوشش برای بجای آوردن کار و  نداشتن موانع عمده در برابر موفقیت در خود توسعه دهند، احساس توانمندی می کنند.(وتن و کمرون،1378)

[1]– Competence

[2]– Social Cognitive Theory

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]– Personal Mastery

[4]– Effort-Performance Expectancy

[5]– Efficacy Expectations

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه