دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل پژوهش :

1-7-1) مدل جامع بودجه ریزی عملیاتی مدل “SHAH”:

براساس مطالعات صورت گرفته درخصوص مدل های بودجه‌ریزی عملیاتی، از مقاله‌ای تحت عنوان توانایی، پذیرش، اختیار و اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی [1]مدلی استخراج شده هم راستا با موضوع پژوهش می باشد.

متغیر مستقل: متغیر های وابسته:

در یک پژوهش علمی برای پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش و یا آزمون فرضیه‌ها ، تشخیص متغیرها امر ضروری می باشد. در این پژوهش دو نوع متغیر در نظر گرفته شده می باشد.

الف ) متغیر مستقل : یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب، دخالت یا دست‌کاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) نظاره گردد.

ب ) متغیر وابسته : متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. (سرمد، 1381: 44ـ 43).

در این پژوهش متغیرهای مستقل عبارتند از: پذیرش سیاسی، پذیریش مدیریتی، پذیرش انگیزشی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی، توانایی انسانی، اختیار قانونی، اختیار رویه‌ای و اختیار سازمانی در ارتباط با بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردبس می‌باشد و متغیر وابسته، ایجاد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی می‌باشد.

 

1-7-2) چارچوب نظری پژوهش :

هر تحقیقی به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری الگویی می باشد که فرد پژوهشگر براساس آن درمورد روابط بین عواملی که در این مسئله مهم تشخیص داده شده‌اند، نظریه پردازی می کند. چارچوب نظری ضرورتاً نباید سخن پژوهشگر باشد و گاه به‌گونه منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشأت می‌گیرد. در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات مرتبط چاپ گردیده با مسئله پژوهش در ایجاد مبنایی برای مطالعه موضوع تحقیقی تأثیر محوری دارد (خاکی، 1388: 46).

با در نظر داشتن مطالعات ادبیاتی، مصاحبه با متخصصان در امر بودجه‌ریزی و خبرگان سازمانهای دولتی و مطالعه مقالات موجود در اینترنت و تحقیقات انجام شده مدل مفهومی زیر طراحی گردید.

[1] Andrew, M, “ Authority, Acceptance, Ability And Performance – Based Budgeting Reforms “

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد