دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایای بودجه­ریزی عملیاتی

بودجه­ریزی عملیاتی، نسبت به سایر شیوه­هی بودجه ریزی دارای مزایای زیر می باشد:

 • افزایش پاسخگویی عمومی
 • مدیریت برای عملکرد بهتر
 • بهبود نحوه تخصیص منابع
 • ارائه یک ابزار تشخیصی ارزشمند
 • کمک به توجیه بودجه. یک بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودجه ریزی سنتی، شفافیت بیشتری را به عملکرد عملیاتی می دهد. بودجه ریزی عملیاتی با بهره گیری از مقیاس های واضح، هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چارچوب نتایج برنامه ها و اهداف عملکرد می سنجد و ابزار ارزشمندی برای مطالعه چگونگی تأثیر تغییرات در مخارج بر نتایج را تأمین می کند
 • به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد اقدام می کند
 • اجازه می دهد برنامه ها اهداف دوجانبه داشته باشد
 • از تصمیم های آگاهانه و ملموس تر طرفداری می کند

2-3-2-3- ویژگیهای بودجه­ریزی عملیاتی

بودجه­ریزی عملیاتی دارای ویژگیهای منحصر به فردی می باشد که مانند می توان به موارد ذیل تصریح نمود:

 • سیاست گذاران، مدیران و در اکثر موارد شهروندان را از طریق توسعه برنامه های راهبردی، شناسایی اولویتهای هزینه­ای و ارزیابی عملکرد در تصمیمات بودجه­ای مشارکت میدهد.
 • دارای چشم اندازی بلندمدت می باشد و با شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، بیشتر به افق های باندمدت می نگرد.
 • بر نتایج تاکید می کند. بخشها در برابر استاندارهای مشخص عملکردی پاسخگو هستند. در چارچوب این شیوه آگاهی از خدماتی که مالیات دهندگان پیش روی پرداخت مالیات در پیدا نمود می کنند بیشتر می باشد.
 • انعطاف پذیر می باشد. در این شیوه اعتبار به صورت یکجا تخصیص می یابد و در همین بهترین شیوه نیل به نتایج، به مدیران آزادی اقدام بیشتری می دهد.
 • بر برنامه ریزی از طریق برنامه ریزی راهبردی و بهره گیری از ساختار برنامه تاکید دارد.
 • سطوح مورد انتظار عملکرد برای هر سطح از مخارج و تعیین اولویت های هزینه ها در بودجه را تعیین می کند. ( پناهی،69:1386)
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد