دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مزیتها و معایب بودجه­ریزی بر مبنای صفر:

از آنجایی که مـدیران بودجه ای مجبورند درخواست های بودجه خود را به “بودجه پایه” بین 10% تا 20% کـاهش دهند آنگاه به مـدیران فرصت داده می گردد تا فعالیت های جاری خود را در بـسته های تصمیم گـیری جدیدی سـازمان دهـی کنند. پس نقطه قوت این بودجه ریزی این می باشد که فرصت بــازنگری در فرضیات و فعالیت های کــنونی را فراهم می اورد و هـمچنین فرصت تجدید نظر در تخصیص مـنابع را فــراهم می کند. شیوه بودجه ریزی بر مبنای صفر، مدیران و کارمندانی را که ممکن می باشد برنامه های خود را که بخشی از یک بسته کاهشی ببینند نگران می کند حتی اگـر بودجه فعالیت آنها هیچگاه کاهش نیابد، کـارمندان همواره احساس می کنند کسی ارزش کـار آنها را نمی داند این تضعیف روحیه مشکلاتی را تــشدید می کند پس نقطه ضعف این بودجه ریزی این می باشد که فشار زیادی به منابع سازمان وارد مـی کند ، تهدــید کننده می باشد و معمولاً به ایجاد مقاومت مـی انجامد ، همچنین مقایسه میان واحدهای سـازمانی را دشوار می کنـد .(پناهی،47:1386)

2-3-1-8- بودجه ریزی عملیاتی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بودجه­ریزی عملیاتی، عبارت می باشد از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه­ی سالانه که ارتباط­ی میان اندازه وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجراء آن برنامه را نشان می دهد. این به آن معناست که با هر اندازه اعتبار تخصیص یافته به هر برنامه، بایستی مجموعه­ی معینی از اهداف تامین گردد. یک بودجه­ی عملیاتی مطلوب، بایستی به تفکیک برنامه ها یا دستگاههای اجرایی همراه با نتایج پیش بینی شده باشد. چنین بودجه­ای بایستی به روشنی ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای مردم را نشان داده و تبیین دهد که این ارتباط چگونه به وجود آمده می باشد. در واقع، در بودجه­ریزی عملیاتی تشریح دقیق این ارتباط، کلید مدیریت صحیح برنامه هاست. با بروز مغایرت بین برنامه و آن چیز که در اقدام تحقق می یابد، مدیران بایستی به مطالعه منابع به کتر گرفته شده در برنامه و نحوه­ی ارتباط آتها با نتایج حاصله بپردازید تا اندازه تاثیر و کارایی برنامه مشخص گردد. بودجه­ریزی عملیاتی، فرآیندی از بالا به پایین و از پایین به بالا بطور همزمان می باشد. مدیران برنامه ها و سیاست گذاران، اهداف و مقاصد و اندازه منابع تخصیص یافته به برنامه ها و نیز شاخصهای سنجش نتیجه را مشخص می کنند و در قالب یک برنامه­ی عملکرد سالانه قرار می دهند. فعالیتهای برنامه در سطوح پایین تر بایستی به برنامه­ی عملکرد کلی سازمان مرتبط گردد و از این رو سازمانها بایستی اهداف، مقاصد و معیارهای سنجش عملکرد را با همکاری سازمان های تابعه خود تدوین کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد