دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

: وضعیت یادگیری در سازمان یادگیرنده

در جدول فوق بیانگر وضعیت کارکنان در سازمان یادگیرنده می باشد . مربع شماره 1 را در نظر بگیرید جایی که کمترین توانمندی و یادگیری اتفاق می افتد . در این چنین شرایطی هیچ کس به دنبال یادگیری نخواهد بود  و افراد از طریق دستورالعمل روشن نه تنها احساس می کنند که نمی توانند در سازمان خلاق باشند بلکه از قبول هر گونه مسئولیتی اباﺀ و هراس دارند . این چنین وضعیتی عموما در بوروکراسی غیر پاسخگو که توجه شدید به قوانین و مقررات وتمایل اندک به پاسخگویی به مشتریان و یا حتی بازنگری در مصوبات را دارند رخ می دهد . در سازمانی که افراد مرتبا در حال یادگیری بوده اما بقدر کافی توانمند نشده اند تا بتوانند تغییرات مورد نظر را برای هماهنگی با فرهنگ سازمانی ایجاد کنند ( مربع شماره 2 ) ، در نتیجه افراد احساس یاس کرده و ممکن می باشد مجبور به ترک سازمان و استعفاﺀ شوند . پیامدهای این کار عدم بهره گیری از اندوخته علمی کارکنان و از بین رفتن شور اشتیاق آنان می باشد . در این حالت افراد احساس واماندگی و یاس می کنند . همچنین سازمان وضعیتی را تجربه می کند که در آن قابلیت و توان افراد نادیده گرفته می گردد . در نتیجه سازمان فاقد ظرفیت های لازم برای افزایش شایستگی های اثربخش افراد و گروهها خواهد بود . وضعیت دیگری را در نظر بگیرید که یادگیری نظام مند اندک ، اما توانمندسازی در عالی ترین سطح قرار دارد ( مربع شماره 3 ) . در چنین شرایطی افراد مطابق عقایدشان کار می کنند ، لذا سازمان نمی تواند به صورت یکپارچه از یادگیری و توانمندسازی کارکنان بهره گیری کرده و از نتایج حاصله بهره ببرد . گرچه ممکن می باشد  سازمان ایده های خوب را تشویق کرده و برای اجرای آنها ارزش زیادی قائل باشد ، اما اغلب اوقات کارها بطور موازی توسط افراد انجام شده و روی اهداف چند گانه کار می گردد . ظاهر کار نشان می دهد که فعالیت های مختلفی برای تحقق اهداف انجام می شود اما ارزش کمی عاید سازمان می گردد.اگر به سازمان نگاه کنیم می بینیم علی رغم کوشش های مختلف ، اقدامات به صورت غیرمتمرکز و پراکنده هستند . حالت ایده آل (مربع شماره 4 ) ، شرایطی می باشد که در آن یادگیری سازمانی و توانمندسازی در بالاترین سطح قرار دارند و سازمان می تواند آن چیز که افراد از روشها و نوآوریهایی که خارج از سازمان رخ می دهد بهره برده  وآنها را نهادینه کند . سازمان ضمن ارتقاﺀ مستمر عملیات اجرائی با برقراری گفتگوهای دوسویه با همه ذینفعان مطالب زیادی می آموزد . افراد و گروه ها آنچنان توانمند خواهند گردید تا  ضمن ابراز خلاقیت ، روش های جدید را بکار گرفته و اجرا کنند .

در چنین شرایطی ( S7 )[1] را با اهداف تکاملی استراتژی سازمان متناسب و یکپارچه سازند .

این نو آوری اثربخش هدف اصلی و پایه ای در یک آینده ایده آل سازمانی به شمار می رود و رهبرسازمان هم اکنون بایستی به گونه ای اقدام نماید تا بتواند چنین آینده ای را پایه گذاری کند .

( سیروس آقایار ،  1385 ، ص 18-15 )

اما علیرغم اهمیت فوق العاده توانمند سازی، متاسفانه در ایران بنا به علت های متعدد مانند مبهم بودن اهداف سازمانی، عدم تعریف مناسب از روابط کاری و روابط شخصی، نبودن سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، عدم تعریف شاخصهای مناسب جهت سنجش بهره ‌وری  نیروی‌انسانی و بعضی عوامل موجود در بازار که از غیر رقابتی بودن محیط کسب و کار ناشی می گردد سبب گردیده که ساز و کار مشخصی در جهت کیفی سازی منابع انسانی تعریف نگردیده و حتی این سازوکارچندان جدی گرفته نشود.

1.S7 عبارتند از1- ارزشهای مشترک:  shared values

2- استراتژی / راهبرد: Sterategy

3- سبک / روش رهبری : Style of leadership

4- سیستم / نظام :Systems

5- ساختار: Structure

6- مهارتها : Skills

7- ارزش های ذینفعان : Stakeholder values

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد