عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 محدودیتهای پژوهش

در فرایند پژوهش علمی، مجموعه شرایط و مواردی هست که خارج از کنترل محقق می باشد، اما بطور بالقوه می تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. بعضی از این محدودیتها ذاتی و بعضی ناشی از شرایط محیطی و محدودیت زمانی پژوهش می باشد، لازم است نتایج پژوهش علمی با مدنظر قرار دادن محدودیتهای موجودمورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد. محدودیتهای این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • در این پژوهش برای مطالعه چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده از شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد. در حالی که بسیاری از صنایع خدماتی و بازرگانی و مالی و حتی تولیدی هستند که در بورس عضو نمی باشند و بایستی آنها نیز مورد مطالعه قرار گیرند.
  • بسیاری از داده ها مورد بهره گیری در این پژوهش بدلیل اینکه حداقل یکسال تغییرات درآمد فروش آنها نیز بیشتر از 30% بوده از نمونه کنار گذاشته شده می باشد یعنی حتی شرکتی که یکسال تغییرات درآمدش بیشتر از 30% بوده کلاً حذف شده می باشد به همین دلیل تعداد کل سال شرکت مورد مطالعه به رتبه 192 سال شرکت تقلیل پیدا کرده می باشد.
  • یکی از محدودیت های این پژوهش عدم بهره گیری از رگرسیون در سطح شرکت(رگرسیون سری زمانی) به دلیل کوتاه بودن سریز مانی هر شرکت بوده می باشد. پس، پیشنهاد می­گردد که در سال های آتی با در اختیار داشتن اطلاعات لازم برای انجام پژوهش مشابه درمورد زمانی طولانی تر، این پژوهش با بهره گیری از رگرسیون سری زمانی در سطح هر شرکت انجام گردد.

5-4 نتایج پژوهش

نتایج این پژوهش می تواند مورد بهره گیری مدیران در شرکتهای تولیدی و بازرگانی جهت ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی و بودجه ریزی قابل انعطاف باشد و همینطور تحلیل گران سازمان بورس و اوراق بهادار و سرمایه گذاران نیز می توانند با در نظر داشتن اطلاعات بدست آمده از پژوهش تصمیمات مفیدتری اتخاذ نمایند حسابرسان نیز در هنگام مطالعه های تحلیلی در ارتباط با فرض تغییرات متناسب هزینه ها نسبت به تغییرات متناسب هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت از نتایج پژوهش پیش رو بهره گیری نمایند از طرفی دیگر برای دانشجویان و علاقه مندان رشته های حسابداری و مدیریت نیز بابی را جهت گسترش مطالعه در زمینه رفتارها در حسابداری و مدیریت استراتژیک می گشاید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید