مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

در زیر به تبیین مختصری در ارتباط با دو نوع پرسشنامه طراحی شده در این پژوهش می پردازم :

الف )  پرسشنامه ویژه کارکنان ( کارشناسان ) :

این پرسشنامه تفصیلی مرکب از 6 سوال بوده که متغیرهای توصیفی این پژوهش را تشکیل می دهند و شامل :

 • جنسیت
 • سن
 • سابقه خدمت در ادارات مطروحه
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مدرک و رشته تحصیلی
 • اندازه تقریبی حقوق و مزایا ( با احتساب اضافه کار و ماموریت )
 • بومی شهرستان محل خدمت

 

 

ب ) پرسشنامه ویژه بهره برداران ساختمانی :

این پرسشنامه تفصیلی از 4 سوال زمینه ای به تبیین ذیل تدوین شده می باشد که شامل :

 • جنسیت
 • سن
 • سابقه فعالیت در امر ساخت و ساز
 • اندازه تحصیلات

4-3- تعداد نمونه ها و نحوه نمونه گیری :

نمونه گیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد ، بطوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم به بیانی دیگر آماره های گروه نمونه به عنوان برآوردهایی از پارامترهای جامعه آماری به کار گرفته می گردد.

در نتیجه برای هر مشخصه ای از جامعه که مورد توجه می باشد ، سرشماری یا شمارش کامل تمام اعضای جامعه ، می تواند بطور مناسبی تمام اطلاعات مورد علاقه را تهیه کند معهذا وجود محدودیتها ، اغلب از چنین ارزیابی جامعی جلوگیری می کنند.

ملاحظات مربوط به هزینه ، نبودن افراد کار آزموده ، به روز بودن ، درستی ، زمان نیز در بعضی مواقع نیاز به وسائل خیلی تخصصی ، حجم مطالعه پیشنهادی را به شدت محدود می کند. به این علت های و بخصوص وقتی اطلاعات نسبتا دقیق بایستی به سرعت تهیه شوند عاقلانه تر می باشد که از سرشماری صرفنظر کنیم وبه مطالعه یک نمونه «نماینده» از جامعه مورد سوال بپردازیم. ( ابن شهر آشوب ، مرتضی و همکاران ، جلد دوم ، 1369 ، ص 633 )  و  ( آذر ، عادل و همکاران ، جلد دوم ، 1377 ، ص 2 ) و سپس از طریق تکنیکهای آماری نتایج حاصل به کل جامعه تعمیم داده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد