عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش سوم پرسش نامه

این بخش که به عنوان بخش مهم و اساسی در این پایان نامه به شمار می رود این می باشد که آیا کارشناسان در هنگام صدور مجوز و بهره برداران در هنگام خرید زمین و شروع کار در فعالیت های مربوط به ساخت ساز به عوامل اصلی مربوط به مکان یابی با تاکید بر مطالعات ژئومورفیک دقت کافی را داشته و این عوامل را مورد ارزیابی قرار می دهند و یا فقط به دنبال سود و ارزش افزوده می باشند آیا مدیریت شهری در شهر شاهرود این امکان را فراهم کرده می باشد تا اطلاعات مربوط به ژئومورفیک شهرشاهرود را در اختیار افراد بهره بردار قرار دهد یا خیر که در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

4-17-1-آیا در هنگام شروع ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در شروع کار از سازمان های مربوطه در هنگام صدور جواز نقشه پهنه بندی خطر زلزله محل ساخت ارائه می گردد؟

درجدول پایین مشخص شده می باشد که بهره بردارن ساختمانی هنگام شروع ساخت و ساز به هنگام مراجعه و صدور مجوز ساخت از سازمان های متولی در حدود 34 نفر ابراز کرده اند که نقشه های مربوط به پهنه بندی خطر زلزله ارائه می گردد و حدود 76 نفر که 25.9 درصد جامعه آماری بوده اند این اطلاعات را در حد شفاهی دانسته اند و حدود 183 نفر که بیشترین قسمت جامعه آماری ئ در حدود 62.4 درصد جامعه آماری می باشد، جواب منفی داده اند.

آیا پدیده هایی همچون، حرکات دامنه ای (لغزش، ریزش، خزش) به عنوان عوامل بازدارنده در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در طول دوره فعالیت شما اقدام کرده می باشد.

در این مطالعه که از پدیده حرکات دامنه ای به عنوان یک عامل بازدارنده در صنعت مربوط به ساختمان سازی و مجتمع های مسکونی یاد شده می باشد از جامعه آماری این سوال پرسیده شده می باشد که آیا حرکات دامنه ای به عنوان عامل بازدارنده اقدام نموده می باشد مشخص گردید که در حدود 23 نفر که 7.8 درصد جامعه آماری بود ه اند جواب مثبت را ارائه نموده و در حدود 39 نفر که 13.3 درصد بود ه اند جواب تا حدودی و 231 نفر از جامعه آماری که نشان دهنده اکثریت آنها بوده می باشد جواب خیر را ارائه داده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد