تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1) علت های تجدید ارائه صورت های مالی

در متون حسابداری علت های مختلفی برای تجدید ارائه صورت های مالی اظهار گردیده که بیشتر دارای ارتباط معنی داری با اندازه تجدید ارائه ها بوده اند. به گونه کلی، می توان این علت های را به چهار گروه کلی
طبقه بندی نمود(گونزالس و همکاران[1]، 2004):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) علت های ناشی از ساختار محیطی و شرایط فعالیت شرکت:

در تحقیقات گذشته از مهمترین علل تجدید ارائه صورت های مالی به ضعف سیستم کنترل های داخلی شرکت نبود یا ناکارآمدی کمیته حسابرسی در شرکت، سودآوری پایین تر، رشد کندتر، اهرم بالاتر و
جریان های نقدی ورودی پایین تر شرکت  تصریح شده می باشد. البته، بعضی نیز عامل اعتبار و خوشنامی شرکت را مورد توجه قرارداده اند. در این پژوهش ها مشخص شده می باشد که شرکت های معتبر و خوشنام و نسبت به سایر رقبا، دارای تجدید ارائه کمتری بوده اند. البته، اثراندازه شرکت نیز بر اندازه تجدید ارائه صورت های مالی نیز تأیید گردیده و معمولاً شرکت های کوچک و دارای ارزش بازار کمتر، تجدید
ارائه های بالاتری دارند(گونزالس و همکاران[2]، 2004).

ب) علت های ناشی از ویژگی های مدیریتی و ساختارحاکمیت شرکتی:

مطالعه های پیشین نشان میدهد؛ تجربه وتخصص مدیران و کارکنان مالی، مالکیت پراکنده و غیرمتمرکز،گرایش ها و رویکردهای محافظه کارانه مدیریت، فشار بازار سرمایه که موجب ترغیب مدیران به عدم رعایت استاندارد های حسابداری می گردد،تأکید مدیران برای دستیابی به معیارها و استانداردهای صنعت و برآوردهای تحلیلگران مالی در مورد سود یا فروش می تواند احتمال بروز  تجدید ارائه در
صورت های مالی را افزایش دهد. البته، گسترش بهره گیری از طرح پاداش مدیریت بر اساس قیمت سهام و درنتیجه دستکاری ارقام مالی و مدیریت سود توسط مدیران در جهت دست یابی به پاداش بالاتر نیز در رشد اندازه تجدید ارائه در صورت های مالی یک شرکت اثرگذار شناخته شده می باشد(گونزالس و همکاران).

پ) علت های ناشی از ویژگی های استانداردهای حسابداری

عده ای تغییرات صورت گرفته در حرفه حسابداری طی سال های اخیر که شرکت ها را ملزم به اعمال کنترل های سخت تر در زمینه گزارشگری مالی و اصلاح اشتباهات نموده می باشد وافزایش پیچیدگی استانداردها و قواعد حسابداری و گزارشگری را در رشد تجدید ارائه صورت های مالی مؤثر تشخیص
داده اند(گونزالس و همکاران، 2004).

ت)علت های ناشی از کیفیت حسابرسی صورت های مالی

عامل قابل ذکر دیگر کیفیت حسابرسی می باشد .درتحقیقات گذشته این نکته نیز تأیید شده می باشد که هرچه کیفیت حسابرسی و اندازه شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار بالاتر باشد، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در سال های آتی به شدت کاهش می یابد(گونزالس و همکاران).

[1] Gonzales &Vidla longa

[2] Gonzales &Vidla longa

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید