مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

دخالت نیرو های درونی و تکتونیکی مثل زلزله ناپایداری این سرزمینها را تشکیل می نماید و با علم  بر اینکه معمولا در حد فاصل کوهها و دشتها ( یعنی مناطق پایکوهی ) گسل های ماکر و سراسری و گاها فعال وجود دارند لذا آسیب پذیری شهر های پایکوهی در برابر زمین لرزه در حد قابل توجهی می باشد. گسلهای درو نه ( در پایکوههای کوهسرخ کاشمر و ایران مرکزی )، نایبند ( در امتدادرشته کوه شتری در شرق طبس )، آبیک فیروزکوه ( در امتداد البرز) و امثال ان نمونه هایی از گسلهای سراسری پایکوهه هستند. دومین مسئله این نوع سکونتگاههای شهری این می باشد که زیرا اکثر انها بر روی مخروط افکنه قرار گرفته اند، لذا آبهای فرو در راس مخروط (‌ اب بارندگی، پساب ها و فاضلابهای خانگی و صنعتی و غیره )‌ مجددا در قاعده و پایین دست مخروط بالا آمده و ظهور می کند. این مسئله نه تنها باعث ایجاد شرایطی نظیر آب گرفتگی، غرقاب شدگیری، ‌نم کشیدگی و در نتیجه تخریب تدریجی بناهای پایین دست می گردد بلکه آلودگی محیط زیست و بروز بیماری های ناشی از رطوبت زیاد را بای ساکنین آنها موجب می گردد. چنین شرایطی در حال حاضر در پایین دست مخروط افکنه تهران ( در واقع جنوب شهر) و مخروط افکنه شهر مشهد شاهدیم. معضل سوم آنکه مخروط افکنه ها زیرا در محل خروج رود از کوه تشکیل می گردند. لذا بهنگام افزایش دبی رود و طغیانی شدن ان در معرض سیلاب های خانمان برانداز قرار می گیرند(جعفری،1385،ص87)

4-11- شهرهای جلگه و دشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دشت های بزرگ مسطح،سطوح پست و هموار و کم شیبی هستند که به ویژه در مناطق معتدله و مرطوب،شرایط مساعدی را از نظر استقرار سکونتگاهها،طرق ارتباطی و غیره فراهم می آورند.البته خاطر نشان می گردد که دشت های مناطق خشک و بیابانی(مانند اکثر دشت های ایران) به دلیل عدم مساعدت سایر عناصر جغرافیایی،شرایط چندان مطلوبی برای تشکیل کانون های شهری بدست نمی دهند.به همین علت در این نواحی حیات انسانی تنها در جلگه ها مقدور می باشد.جلگه ها نیز تقریبا مشابه دشت ها هستند و در واقع عبارتند از دشت های هموار بین کوهستان و دریا که دارای شیب ملایم و کم،چهره ای یکنواخت وخصایص جغرافیایی متناسب هستند.بنا بر این دارای توپوگرافی ملایم،هموار و همگن بوده و معمولا دارای شرایط جغرافیایی(آب سطحی و زیرزمینی،خاک،پوشش گیاهی و غیره) خوب و مساعد هستند.به گونه کلی در دشت ها و جلگه های وسیع و پهناور،تعداد و تراکم شهر ها قابل توجه می باشد.توزیع فضایی این نوع سکونتگاهها نسبت به مناطق کوهستانی منظم تر ولیکن نسبت به نوع پایکوهی از نظم کمتری برخوردار می باشد.این شهرها به دلیل عدم محدودیت فضایی و فقدان عوارض طبیعی منحرف کننده در جهات مختلف گسترش یافته و غالبا بافتی گسسته دارند.(بهرامی نژاد،1382،ص23)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه