عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

مجتمع های مسکونی شامل تعدادی از واحد های مسکونی می باشد که در بعضی از خدمات با هم اشتراک دارند و آنها به صورت مشاعی بهره گیری می گردد. این خدمات شامل حیاط (فضای باز)، پلکان، راهرو، حیاط خلوت، زیرزمین و پارکینگ می باشد که معمولا بخشی از فضای آزاد یا زیر زمین را تاسیسات حرارتی آپارتمان ها تشکیل می دهند(طرح تحقیقاتی مسکن اجتماعی، دفتر برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی) مجتمع های مسکونی عبارتنداز از ترکیب دو یا چند واحد مسکونی که دارای عناصر مشاع بخصوص از نظر فضای باز باشند و یا آنگو نه که بیشتر رایج می باشد تمرکز کالبدی این ساختمان ها در قالب بلوک های آپار تمانی باشد(معیار ها و سرانه ورزشی در ایران،1371) آپارتمان یا تک واحد های مسکونی که دارای تاسیسات جنبی و تسهیلات رفاهی مناسب باشد(مجموعه قوانین و مقرارت مسکن،1370). در کشور های پیشرفته اروپایی برای ایجاد مجتمع های مسکونی در بطن شهرهای بزرگ بسیاری از الزامات را رعایت می کنند تا در مواقع خطر مشکلاتی از قبیل(زلزله، زمین لرزه، خط گسل، خزش، لغزش، ریزش و… نتواند به پیکره ساختمان ها ضربه وارد نماید بر همین اساس در این پروژه ها برنامه ریزی به عنوان یکی از اهرم اساسی در مکان یابی مورد توجه قرار میگیرد و تیم مطالعاتی از مدیریت شهری و شرکت های خصوصی وارد اقدام می شوند تا هر چه بهتر بتوانند جایگاهی را بیابند تا از موارد مطروحه بالا در امان باشد، اهمیت این بحث تا جایی مورد توجه می باشد که بعضی از برنامه ریزان از مکانیابی به عنوان پایه ترین حرکت در صنعت ساختمان سازی به شکل مجتمع ها یاد می کنند و بسیاری از برنامه ریزان بر این باورند که بدون در نظر داشتن این موارد می تواند خسارات جبران ناپذیری بر پیکره و کالبد مجتمع های مسکونی وارد گردد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-2- آزمون فرضیات

5-2-1- آزمون فرضیه اول

به نظر می رسد پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید.

در تبیین فرضیه اول بر پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید. در این معنا فرض H1 بر عدم وجود پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی و فرض HO به وجود اثر پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی دلالت دارد. نتایج حاصل از این آزمون بر اساس دیدگاه کارشناسان و بهره بردارن ساختمانی و در طی فصل چهارم به صورت کامل به آن پرداخته شده می باشد همانطور که در جدول (5-1-) نشان داده شده ، بیانگر اختلاف معنادار میان «اهمیت پدیده های ژئومورفیک» به عنوان شاخص استاندارد حاصل از میانگین رتبه های اخذ شده که رقم 5/143 را نشان می دهد با میانگین رتبه های هر یک از گویه ها به عنوان «اندازه رعایت شاخص در مرکز» که رقم 5/111 را داراست می باشد. همانطور که آزمون «t» برای گروههای وابسته تصریح دارد این تفاوت در یک آزمون دو دامنه با اندازه P معادل (000/0) از آنجائیکه کوچکتر از ناحیه رد در سطح  می باشد به رد فرض HO به نفع فرض H1 منجر شده می باشد. بدین ترتیب می توان اذعان نمود که در سطح جامعه نمونه پدیده های ژئومورفیک با اختلاف میانگین 97/31 در تحقق مکانیابی مجتمع های مسکونی از دیدگاه کارشناسان با توفیق معناداری همراه نبوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد