دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

) مدل های توانمندسازی :

مطالعه ادبیات مدیریت نشان می دهد، در مورد توانمندسازی کارکنان  رویکردهای مختلفی هست . هر یک از صاحبنظران ارائه کننده مدل با در نظر داشتن تعریف خود از توانمندسازی، فرایند آن، عناصر و عوامل موثر بر توانمندسازی، که در مدل خود ارائه کرده اند در واقع، رویکردی در این حوزه را نشان می دهند که با برشمردن عناصر مشترک مدلهای آنان، می توان آنها را در یک  گروه قرار داد و تحت عنوان یک رویکرد از آنها نام برد .

اختصار رویکردها در جدول ذیل آورده شده اند.

                  شکل 2-3 : مدل های توانمندسازی بر اساس رویکردهای توانمندسازی

             دکتر حسن بختیاری(1390)

در این قسمت از هر رویکرد ، یک مدل تبیین داده شده می باشد :

  • رویکرد مکانیکی/عقلایی/ساختاری

2-14-1-1) مدل توانمندسازی وگت ومارل: به نظر وگت توانمندسازی، فرایند دادن فرصت و اختیار به افراد در تصمیم گیری های مستقل سازمانی می باشد.(جروی، رایت و اندرسون، 1998) وگت و مارل(1990) در مدل پیشنهادی توانمندسازی خود، شش بعد از توانمندی را مورد مطالعه قرار داده اند که عبارتست ازآموزش، رهبری، ارشاد/طرفداری،فراهم آوردن امکانات، ساختار بخشی و مدیریت.

کسی که بتواند همه موارد قبلی را در هم ادغام کند به اعتقاد این دو پژوهشگرممکن می باشد توانمندسازی را خود فرد یا دیگران آغاز کنند.

در سازمان توانمند، کارکنان مانند یک خانواده به صورت کامل در کارها مشارکت می کنند و در بجای آوردن کارها پیشقدم می شوند و از اختیار تصمیم گیری های کاربردی برخوردارند . مطابق این رویکرد، وظیفه مدیریت ایجاد فرهنگ مشارکت از طریق فراهم آوردن رسالتی اجباری، ساختاری که بر استقلال و انعطاف تاکید کند، نظام پاداش برای مشارکت، برنامه های همیشگی و طرفداری از در هم آمیختن زندگی کاری و خانوادگی کارکنان می باشد( وگت و مارل، 1990)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه